Geen categorie

28 miljoen subsidie voor klimaatinvesteringen industrie

By 11 juli 2019februari 8th, 2022No Comments

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet op korte termijn omlaag. Daarom opent op 1 augustus de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. De regeling stimuleert grootschalige projecten. Bijvoorbeeld rond energie-efficiency. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt € 28 miljoen beschikbaar voor de klimaatinvesteringen. 

Urgenda-maatregelen

De regeling is onderdeel van een nieuw pakket aan maatregelen. Hiermee komt de regering tegemoet aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Het vonnis verplicht Nederland om in 2020 een broeikasgasreductie van 25% ten opzichte van 1990 te realiseren. Deze maatregel draagt daaraan bij.

Versnelde investeringen

Om de doelen voor 2020 te behalen zijn versnelde investeringen van de industrie noodzakelijk. Regelmatig zijn investeringen in CO2-reducerende maatregelen nog niet bedrijfseconomisch rendabel. De subsidie draagt eraan bij dat deze investeringen een interessante terugverdientijd krijgen.

Ondernemers in de industrie kunnen subsidie aanvragen. Ze gebruiken de investeringssteun om milieuvoordeel te halen met de eigen activiteiten. Ze zijn dan ook eigenaar van het proces waarin ze investeren.

Bewezen technieken

Bij de subsidie gaat het bijvoorbeeld om systemen die helpen bij energie-efficiency, wat belangrijk is in de milieuwetgeving. Denk hierbij aan elektrificatie van warmteopwekking, elektrische ovens of efficiënte droog- en scheidingstechnieken. Onder de subsidie vallen ook maatregelen voor recycling of hergebruik van afval. De projecten moeten de demonstratiefase al voorbij zijn.

De systemen moeten zich al bewezen hebben: de werking ervan is al minimaal 3 keer eerder in Nederland gedemonstreerd.

Looptijd en aanvullende voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn uitgevoerd.

Belangrijk is dat het om omvangrijke projecten gaat. Per aanvraag kunt u minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen subsidie ontvangen. Voorwaarde is dat terugverdientijd van de investeringen langer is dan 5 jaar.

Meer informatie over de regeling – de voorwaarden en het aanvraagproces – volgt binnenkort via Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Uiteraard zullen wij u hiervan via onze nieuwspagina op de hoogte houden.

 

Bron: rvo.nl

X