AlgemeenArbo & VeiligheidPharius

90% van de gecontroleerde rolsteigers onveilig. Bent u goed voorbereid?

By 9 december 2020No Comments
WEttelijke verplichtingen uit de Arbowet en het Arbobesluit helpen u veilig te werken met rolsteigers

Elk jaar komen er gemiddeld twee mensen om het leven door de val van een rolsteiger. Tientallen mensen houden hier blijvend letsel aan over. Hoe kan dit? Wat dient er te gebeuren om dit aantal terug te dringen?

De inspectie SZW heeft het afgelopen jaar extra controles uitgevoerd op werkzaamheden die worden uitgevoerd met behulp van een rolsteiger. Hieruit kwam naar voren dat in ruim 90% van de gevallen, waar het om professioneel gebruik ging, sprake was van een onveilige situatie. Het merendeel van de onveilige situaties kwamen door valgevaar, steigers die niet op de rem stonden of steigers die verkeerd waren opgebouwde.
Met name in de bouw is het vallen van een rolsteiger een van de meest voorkomende ongevallen. Zo werden de steigers gebruikt voor bouw-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Uit de controles van de inspectie SZW kwam naar voren dat de meeste overtredingen werden begaan door schilders.

Wetgeving en verantwoording

Het is niet de eerste keer dat de inspectie aandacht vraagt voor het valgevaar bij rolsteigers. Volgens arbeidsinspecteur Michel Schenk blijven de cijfers echter een zorgwekkend beeld geven, ondanks dat de wetgeving streng genoeg is. Hierbij geeft Schenk aan dat de inspectie simpelweg niet achter elke lantaarnpaal kan staan. Bij overtredingen die geconstateerd worden, worden de werkzaamheden in veel van de gevallen eerst stilgelegd. Echter kunnen er ook boetes worden uitgedeeld die kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Het afgelopen jaar werd in 224 gevallen het werk stilgelegd. Bij 40 gevallen werd er een boete uitgedeeld aan de werkgever. Op dit moment kan de inspectie SZW alleen boetes uitdelen als zij iemand in een onveilige situatie ook echt zien werken op een rolsteiger.

Relevante artikelen in de arbowet en in het arbobesluit die relevant zijn voor het gebruik van rolsteigersOngevallen voorkomen? Zorg voor een RI&E!

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen die plaatsvinden bij het gebruik van een rolsteiger zijn te wijten aan verkeerd materiaal gebruik, het niet treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen of door simpelweg de handleiding niet te volgen. Zorg als werkgever voor een risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) met een daarbij behorend plan van aanpak. Naast het feit dat dit wettelijk verplicht is worden met behulp van de RI&E de risico’s in kaart gebracht en kunnen doeltreffende beheersmaatregelen geformuleerd worden. Met behulp van het bijbehorende Plan van Aanpak wordt uitvoering gegeven aan het treffen van beheersmaatregelen en kan worden opgetreden tegen de aanwezige (rest)risico’s.

Heeft u voldoende inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het werken met rolsteigers?

De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij bedrijven, die ervoor moeten zorgen dat hun mensen veilig op de steigers staan. Wet- en regelgeving is daarin een bepalende factor. Middels Pharius heeft u altijd en overal toegang tot de meest actuele wet- en regelgeving en kunt u op ieder moment aantonen op welke manier u hieraan voldoet. Meer weten over Pharius? Lees er hier meer over of kijk op www.pharius.nl

 

Bron: Inspectie SZW

X