Dossier OmgevingswetGeen categoriePharius

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet in consultatie

By 18 december 2019februari 14th, 2020No Comments

17 december 2020 is de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet van start gegaan. Iedereen die dat wil kan nog tot en met 21 januari 2020 reageren op het concept van deze regeling, dat een uitwerking is van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Aanvulling van de Omgevingsregling

De Aanvullingsregeling die nu in consultatie is, vult de Omgevingsregeling op drie punten aan:

  • Regels die toezien op het ruilen van onroerende zaken, ofwel gronden, bij een herverkaveling;
  • Regels voor de berekening van plankosten, met de nadruk op regels bij kostenverhaal voor organische gebiedsontwikkeling;
  • Regels voor het indienen van een aanvraag om een onteigeningsbeschikking.

Aanvullingswet en Aanvullingsregeling

De Aanvullingsregeling is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. De Aanvullingswet is op 17 oktober j.l. door de Tweede Kamer aangenomen en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De Aanvullingswet vult de Omgevingswet aan met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. Ook bevat het wetsvoorstel regels over verhaal van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen zoals wegen, riolering, straatverlichting, groenvoorzieningen, trottoirs en lantaarnpalen.

Vernieuwing van het omgevingsrecht

De Aanvullingswet en de Aanvullingsregeling maken onderdeel uit van de vernieuwing van het stelsel van het omgevingsrecht.

Het harmoniseren en vereenvoudigen van de regels voor het grondbeleid bevordert de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. Door de instrumenten voor grondbeleid op te nemen in het systeem van de Omgevingswet bevorderen we een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

De beoogde inwerkingtredingsdatum, van het stelsel van de Omgevingswet, waarvan deze regeling een onderdeel wordt, is 1 januari 2021. Het Aanvullingsspoor grondeigendom wordt ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klik hier voor de consultatie.

 

bron: omgevingswetportaal

X