AlgemeenPharius

Aanvullingswet grondeigendom aangenomen door Tweede Kamer

By 18 oktober 2019februari 14th, 2020No Comments
Omgevingswet Aanvullingswet Grondeigendom

De Tweede Kamer heeft op 17 oktober 2019 het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. Deze wet vult de Omgevingswet aan met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied, kavelruil, kostenverhaal en financiële bijdragen bij gebiedsontwikkelingen.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel met een overtuigende meerderheid van stemmen aangenomen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, 50PLUS, SGP en DENK hebben allemaal voorgestemd. De aanvullingswet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Samenbrengen en uniformeren

Met de aanvullingswet worden de regels over grondeigendom in de Omgevingswet geïntegreerd en waar mogelijk geüniformeerd. Hierdoor zijn deze regels beter op elkaar zijn afgestemd en wordt het gebruik ervan inzichtelijker.

Kosten verhalen

De aanvullingswet bevat ook regels over het verhalen van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen, zoals wegen, riolering, straatverlichting, groenvoorzieningen, trottoirs en lantaarnpalen.

Deze regels zijn zo vormgegeven dat kosten ook kunnen worden verhaald als een gebied organisch wordt ontwikkeld of de regie van de ontwikkeling meer aan initiatiefnemers wordt gelaten. Hierdoor kan de overheid inspelen op huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals klimaatadaptatie en de energietransitie.

Aangenomen wijzigingen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen gaan over het voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en het afdwingbaar maken van een financiële bijdrage bij gebiedsontwikkeling.

Deze laatste wijziging maakt het mogelijk dat initiatiefnemers van een nieuwe activiteit, zoals de bouw van een woonwijk, meebetalen aan ontwikkelingen die samenhangen met het initiatief en de leefomgeving in een ander gedeelte van een gemeente verbeteren. Deze ontwikkelingen worden bij AMvB aangewezen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals de aanleg van een nieuwe rondweg, een ongelijkvloerse kruising of de aanleg van een trambaan die ook gunstig kan zijn voor een nieuwe woonwijk.

Aanvullingswetten

De Aanvullingswet grondeigendom is 1 van de 4 aanvullingswetten die bij de Omgevingswet horen. De andere 3 aanvullingswetten gaan over bodem, geluid en natuur. Deze zijn eerder al aangenomen door de Tweede Kamer.

>> naar het betreffende kamerstuk (aanvullingswet grondeigendom) in de databank.

Bron: Omgevingswetportaal

X