Arbo & VeiligheidBrzoGeen categorieMilieuPhariusVoedselveiligheid

Advies I&W: Strengere controles op gevaarlijke stoffen

By 15 december 2020No Comments
Wettelijke verplichtingen voor gevaarlijke stoffen

De naleving van wetgeving omtrent gevaarlijke stoffen is gebrekkig; strengere controles op gevaarlijke stoffen worden geadviseerd door de Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.
Al enkele jaren wordt er vanuit Den Haag gestuurd op meer grip op milieu- en gezondheidsrisico’s bij de productie van chemische stoffen. Met name de verschillen tussen de Europese en de nationale wet-en regelgeving maakt het voor bedrijven soms lastig om volledig op de hoogte te zijn van de juiste wetgeving en hier ook naar te handelen. Dit blijkt uit het rapport “zicht op chemische stoffen” dat op 18 november jongstleden is gepubliceerd door de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO).
Het rapport legt de probleemgebieden bloot en doet een aantal belangrijke conclusies.

Probleemgebieden

 • Uitstoot van stoffen in de omgeving van industrieën
 • Chemische stoffen in oppervlaktewater
 • Stoffen in consumentenproducten
 • Stoffen in relatie tot circulaire economie
 • Blootstelling aan stoffen op de werkplek

Met name de uitstoot van de zogenaamde ZZS zijn uitermate van belang. Dit zijn vaak kankerverwekkende stoffen die schadelijk zijn voor zowel mens als milieu.

Belangrijkste conclusies

 • REACH en CLP verordeningen komen te kort en hierdoor blijft een deel van problematische stoffen buiten beeld.
 • Naleving op de wet is gebrekkig.
 • Informatieverlies in de keten; informatie over gevaarlijke stoffen is wel beschikbaar op de markt maar niet meer als er emissies ontstaan of als SVHC in voorwerpen worden verwerkt
 • Toezicht op vergunningen moeten worden verscherpt.
 • Strengere controles op geïmporteerde producten of deze verboden stoffen bevatten.

Aangeboden oplossingsrichtingen

 • In Nederland ; het actualiseren van vergunningen
 • Beter en strenger stelsel vergunningverlening
 • Meer toezicht en handhaving
 • In de EU: diverse verbeteringen in REACH om schadelijke stoffen beter en sneller te identificeren
 • Het uitwerken van een productpaspoort als instrument om informatie over aanwezige stoffen in een product te identificeren

Het rapport geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot de juiste en actuele wetgeving. Dit geldt zowel voor landelijke als Europese wet-en regelgeving. Strengere controles en audits zullen leiden tot meer grip op reeds vergeven vergunningen. Daarin zal worden beoordeeld hoe een organisatie heeft geborgd dat zij compliant zijn en aan de wettelijke eisen voldoen.

Het rapport is na te lezen binnen de databank van Pharius.

Alle grip op uw compliance?

Heeft uw organisatie baat bij toegang tot de relevante en actuele nationale en Europese wet- en regelgeving? Wilt u daarin alleen de relevante wijzigingen op een presenteerblaadje aangereikt krijgen, zodat u niet eindeloos tijd tekort komt om dit uit te zoeken? Wellicht is Pharius dan iets voor u en uw organisatie om ín control’ te zijn op uw (wettelijke) verplichtingen.

Lees meer op onze pagina over Pharius of kijk op Pharius.nl voor de meest uitgebreide informatie.

X