Geen categorie

Internetconsultatie: Berekening terugverdientijd erkende maatregelen en informatieplicht energiebesparing

By 24 januari 2019februari 8th, 2022No Comments
Welke rekenmethode moet ik gebruiken om de terugverdientijd te berekenen? Dat is een vraag die ondernemers vaak aan het bevoegd gezag stellen. Daarom is nu de terugverdientijdmethodiek vastgelegd in het Activiteitenregeling. Ook is in de regeling toegevoegd welke gegevens de drijver aan het bevoegd gezag moet aanleveren.

Naast de terugverdientijdmethodiek is in de regeling nu ook uitgewerkt hoe de drijver invulling moet geven aan de informatieplicht.

Wat verandert er?

Het gaat om een wijziging van de Activiteitenregeling. Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit omschrijft de plicht tot energiebesparing. In de Activiteitenregeling komen er na artikel 2.16 vier artikelen bij. Deze zijn een verdere uitwerking van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.
Voor de plicht tot energiebesparing zijn twee toevoegingen gedaan. Namelijk de informatieplicht en de rekenmethodiek van de terugverdientijd van de erkende energiebesparende maatregelen.

Informatieplicht

Artikel 2.15 krijgt een aanvulling met de informatieplicht. De drijver is nu verplicht het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen. Met deze informatie maakt het bevoegd gezag een inschatting of een bedrijf of instelling voldoet aan de plicht tot energiebesparing.
De internetconsultatie voor de toevoeging van de informatieplicht in het Activiteitenbesluit vond in april plaats. De uitwerking van de informatieplicht in de Activiteitenregeling ligt nu ter consultatie.

Rekenmethodiek terugverdientijd

Het gaat om een toevoeging van de rekenformule, de parameters die van belang zijn en welke waarden u hiervoor moet gebruiken. Ook geeft het artikel duidelijkheid over welke punten wel onderdeel zijn van de berekening en welke niet.

Waarom wordt de rekenmethodiek toegevoegd?

Op dit is in artikel 2.15 niet beschreven hoe de berekening voor individuele gevallen moet plaatsvinden en welke parameters daarbij van belang zijn. In de praktijk blijkt dat er verschillende methoden zijn. Dit maakt handhaving moeilijk. Er kan per inrichting discussie ontstaan.

Ook voor bedrijven en instellingen kan het onduidelijk zijn of bepaalde energiebesparende maatregelen genomen moeten worden of dat kan worden afgeweken van de erkende maatregelen systematiek.

Het gevolg is een ongelijk speelveld. Dit komt omdat sommige bedrijven en instellingen door verschillende berekeningen meer maatregelen moeten nemen dan andere bedrijven en instellingen.

De vaste rekenmethodiek maakt de handhaving voor het bevoegd gezag makkelijker. De discussieruimte over parameters en berekeningsmethode zal minder zijn. De eenduidige systematiek maakt ook de naleving door inrichtingen makkelijker.

Hoe kunt u reageren?
U kunt tot 15 februari 2019 reageren op  deze wijziging (‘Het integraal afwegingskader’) via de internetconsultatie. .

bron: Infomil

X