MilieuPharius

Besluit energie-audit vervangt straks de tijdelijke regeling

By 14 juni 2021februari 8th, 2022No Comments

Grote bedrijven zijn verplicht om elke vier jaar een EED Energie-audit uit te voeren en in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De verplichting komt voort uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en in Nederland verplicht gesteld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie  en de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie. De tijdelijke regeling wordt nu vervangen door het nieuwe Besluit energie-audit.
De overheid heeft bewust gekozen om de verplichting op te nemen in een nieuwe besluit in plaats van het nieuwe kader van de Omgevingswet. De verplichting is immers gericht aan een onderneming en gaat niet in op een specifieke activiteit.

De energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik binnen een onderneming en de mogelijkheden om verdergaande energiebesparende maatregelen te treffen. Het auditverslag biedt inzicht in het kosteneffectieve energiebesparingspotentieel van de geïdentificeerde maatregelen en kan ondernemingen stimuleren om (aanvullende) energiebesparende maatregelen te treffen. Het is mogelijk om door middel van erkende keurmerken en energie- of milieubeheerssystemen invulling te geven aan de energie-auditplicht.

Het nieuwe Besluit energie-audit treedt in werking via een apart besluit, waarna op hetzelfde moment de tijdelijke regeling vervalt.

Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen

Pharius is een online applicatie waarmee u snel overzicht creëert in relevante wet- en regelgeving. Elke dag opnieuw worden de wettelijke eisen geactualiseerd. Zodra er een wijziging is die relevant is voor uw register, attendeert Pharius u hierop. Daarmee heeft u uw register van wettelijke eisen altijd actueel.

Ontdek het zelf en probeer Pharius geheel vrijblijvend 30 dagen gratis. Na 30 dagen stopt het proefaccount automatisch.

X