info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

Best Beschikbare Techniek-documenten

De bijlage bij de Regeling omgevingsrecht bevat een lijst met documenten die als Nederlandse BBT-documenten (Best Beschikbare Techniek) worden beschouwd. Bij het verlenen van een milieuvergunning of bij het opstellen van maatwerkvoorschriften moeten deze documenten in acht worden genomen. Per 1 oktober 2017 zijn er diverse BBT-documenten toegevoegd of gewijzigd.

De wijziging betreft de volgende NL-BBT documenten:

  • PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016 – vervangt PGS 15:2011;
  • PGS 29, Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks, december 2016 – vervangt PGS 29:2008;
  • PGS 32: Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag, oktober 2016 – nieuw toegevoegd;
  • PGS 35: Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen, april 2015 – nieuw toegevoegd.
Deel dit artikel op:
X