Arbo & VeiligheidBrzoGeen categorieMilieu

Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS beschikbaar

By 14 mei 2019mei 27th, 2020No Comments

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 324 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige update (september 2018) zijn 19 stoffen aan de lijst toegevoegd en 14 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd.

Samenstelling
De keuze voor deze stoffen en stofgroepen is gebaseerd op beschikbare informatie rond de uitvoering van REACH. Daarvan zijn de volgende lijsten gebruikt:

  • Public Activities Coordination Tool (PACT Public Activities Coordination Tool)
  • Community Rolling Action Plan (CoRAP Community Rolling Action Plan)
  • Registry of Intentions (RoI Registry of Intentions)

Doel en gebruik
Het bevoegd gezag kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt, om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële ZZS uitstoot. Zo kunnen bedrijven en vergunningverleners de emissie van potentiële ZZS uit voorzorg beperken.

De nieuwste versie vindt u in onze Databank.

Bron: Infomil.nl en RIVM.nl

X