Geen categorie

Kantoorruimte ≥100m2 ? Dan is minimaal energielabel C verplicht in 2023

By 31 januari 2019februari 8th, 2022No Comments

In het Bouwbesluit is er een wijziging aangaande energielabels voor kantoren groter dan of gelijk aan 100m2. De wijziging betekent dat uw kantoor, indien deze groter of gelijk is aan 100m2 is, per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben (Energie-Index van 1,3 of beter). Voldoet uw pand dan niet aan deze eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Aanleiding voor deze verplichting vormt het Energieakkoord.

Uitzondering hierop zijn:

  • Als het totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfunctie kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat één gebouw is met bijvoorbeeld een industriefunctie.
  • Als het totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties (bijvoorbeeld vergaderzalen, bedrijfsrestaurant) kleiner is dan 100m2.
  • Als het kantoorgebouw een (Rijks)monument is of gevestigd is in een slooppand of een pand dat getransformeerd zal worden (binnen twee jaar) of een gebouw dat wordt onteigend.

Wanneer de noodzakelijke maatregelen om energie label C te verkrijgen voor 1 januari 2023 niet zijn genomen, mag de kantoorfunctie niet in gebruik worden genomen of gebruikt. Tenzij de terugverdientijd van de te nemen energiebesparende maatregelen meer dan 10 jaar is. Dan mag worden volstaan met het treffen van alle erkende maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar.

Wilt u weten wat deze wijzigingen voor uw organisatie betekent? We brengen u graag in contact met één van onze partners.

X