RDMG Compliance

Met de tool Compliance borgt u op welke wijze u voldoet aan uw complianceverplichtingen. En maakt u aantoonbaar dat u ook daadwerkelijk voldoet.

Wat biedt de tool Compliance?

Zodra u de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving inzichtelijk heeft gemaakt, ontstaat de behoefte ook aantoonbaar te maken dat u daaraan voldoet. De compliance tool van RDMG Uitgevers biedt u deze mogelijkheid.

Contact

Onze compliance tool gaat uit van de gegevens die zijn opgenomen in het register van relevante wet- en regelgeving van uw organisatie. Kort gezegd legt de tool vast, per regel uit het register van wet- en regelgeving, hoe de naleving van die wettelijke verplichting binnen de organisatie is geborgd. Door het toewijzen van taken en controle op de uitvoering daarvan, toont uw organisatie vervolgens aan dat zij die borging ook daadwerkelijk uitvoert.

Voordelen van Compliance

  • In één tool aantoonbaar maken dat u voldoet aan de voor uw organisatie relevante complianceverplichtingen
  • Eenvoudig toevoegen van bewijslast (documenten, foto’s, ..)
  • Taken toewijzen binnen de organisatie en hier controle ophouden
  • Voldoen aan de betreffende vereisten uit ISO 14001 en ISO 45001
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Proefaccount

Bijhouden wet- en regelgeving vermoeiend? Met RDMG maak je het jezelf makkelijk!

Probeer 30 dagen gratis