Compliance wetgeving

Met onze tool Pharius borgt u op welke wijze u voldoet aan uw compliance verplichtingen. En maakt u aantoonbaar dat u ook daadwerkelijk voldoet aan de wetgeving.

compliance wetgeving Pharius

Wat biedt de tool Pharius?

Zodra u de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving inzichtelijk heeft gemaakt, ontstaat de behoefte ook aantoonbaar te maken dat u daaraan voldoet. Pharius, de compliance tool van RDMG Uitgevers, biedt u deze mogelijkheid.

Contact

Onze compliance tool gaat uit van de gegevens die zijn opgenomen in het register van relevante wet- en regelgeving van uw organisatie. Kort gezegd legt de tool vast, per regel uit het register van wet- en regelgeving, hoe de naleving van die wettelijke verplichting binnen de organisatie is geborgd. Door het toewijzen van taken en controle op de uitvoering daarvan, toont uw organisatie vervolgens aan dat zij die borging ook daadwerkelijk uitvoert.

voordelen Pharius

Voordelen van compliance met Pharius

  • In één tool aantoonbaar maken dat u voldoet aan de voor uw organisatie relevante complianceverplichtingen
  • Eenvoudig toevoegen van bewijslast (documenten, foto’s, ..)
  • Taken toewijzen binnen de organisatie en hier controle ophouden
  • Voldoen aan de betreffende vereisten uit ISO 14001, ISO 45001 en ISO 22000

Compliance wet- en regelgeving?

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief