Geen categorie

Concept PGS 9 ‘cryogene gassen’ gereed voor commentaar

By 11 juli 2019februari 14th, 2020No Comments
Concept PGS 9 Cryogenen gassen gereed voor commentaar

Het concept PGS 9: “Cryogene gassen: opslag van 0,150 m3 – 100 m3” is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 9

Het doel van PGS 9 is om de risico’s te beheersen van opslag van cryogene gassen. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?

PGS 9 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. De actualisatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen.

Commentaar indienen

U kunt de conceptversie van PGS 9 downloaden in onze Databank.
Op de website van PGS vindt u de wijzigingstabel en de details met betrekking tot het indienen van commentaar.
Reageren kan uiterlijk tot 8 september 2019.

Bron: publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

X