Geen categorie

Consultatie aanvullingsbesluit grondeigendom gestart

By 25 maart 2019april 3rd, 2019No Comments

22 maart is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom gestart. Iedereen die dat wil kan tot 19 april 2019 reageren op het concept van dit besluit, dat een uitwerking is van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

.

Aanvulling van drie AMvB’s

Het besluit dat nu in consultatie is vult het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving aan op diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld:

  • Regels voor ruilbesluiten en besluiten geldelijke regelingen in het Besluit kwaliteit leefomgeving;
  • Een regel voor woningbouwcategorieën in het Besluit kwaliteit leefomgeving;
  • Regels voor voorkeursrecht- en onteigeningsbeschikkingen in het Omgevingsbesluit;
  • Aanpassingen in de bestaande regels voor kostenverhaal in het Omgevingsbesluit;
  • Regels voor landinrichtingsactiviteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Aanvullingswet en aanvullingsbesluit

De Aanvullingswet is al aan de Tweede Kamer aangeboden en vult de Omgevingswet aan met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. Ook bevat het wetsvoorstel regels over verhaal van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen zoals wegen, riolering, straatverlichting, groenvoorzieningen, trottoirs en lantaarnpalen.
Het Aanvullingsbesluit grondeigendom gaat op in de AMvB’s onder de Omgevingswet.

Vernieuwing van het omgevingsrecht

De aanvullingswet en het aanvullingsbesluit maken onderdeel uit van de vernieuwing van het stelstel van het omgevingsrecht.

Het harmoniseren en vereenvoudigen van de regels voor het grondbeleid bevordert de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. Door de instrumenten voor grondbeleid op te nemen in het systeem van de Omgevingswet bevorderen we een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

Het stelsel van de Omgevingswet, waarvan dit besluit een onderdeel wordt, treedt in werking op 1 januari 2021. Het Aanvullingsspoor grondeigendom wordt ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minister Ollongren).

Naar de consultatiepagina

Bron: Omgevingswetportaal

X