Dossier OmgevingswetGeen categoriePharius

Consultatie Invoeringsregeling loopt nog tot 13 januari 2020

By 10 december 2019februari 8th, 2022No Comments

Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling.

De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet en vormt na de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het laatste onderdeel van het invoeringsspoor. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in. Met de Invoeringsregeling worden in totaal 72 bestaande regelingen gewijzigd en 62 bestaande regelingen ingetrokken.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de Invoeringsregeling bestaat uit zeven delen.

Deel 1 – Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)
Deel 2 – Bijlage van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)
Deel 3 – Artikelsgewijze toelichting van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)
Deel 4 – Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)
Deel 5 – Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)
Deel 6 – Algemeen deel van de toelichting
Deel 7 – Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

U kunt op alle zeven delen van de Invoeringsregeling Omgevingswet reageren. In een separaat bestand zijn instructies opgenomen om te reageren op de geometrische begrenzing van locaties (deel 7).

Let op: De consultatie geldt voor Hoofdstuk 1 van deze regeling alleen voor de wijzigingen van de Omgevingsregeling. Dat zijn de rood doorgehaalde en blauw onderlijnde tekstdelen in Deel 1 en Deel 2. De ongewijzigde delen van de Omgevingsregeling zijn voor de volledigheid in de consultatieversie van deze regeling opgenomen. De Omgevingsregeling is echter al ter consultatie gelegd en is sinds 22 november 2019 officieel gepubliceerd. Reacties op deze onderdelen zullen buiten scope worden beschouwd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op verantwoorde wijze in werking laten treden van de Omgevingswet, de vier AMvB’s en de Omgevingsregeling. Dit betekent dat zowel rekening wordt gehouden met een voldoende niveau van rechtszekerheid in het overgangsrecht, het terugdringen van bestuurslasten en administratieve lasten door gelijkstelling van huidige instrumenten aan nieuwe instrumenten, alsook het bevorderen dat de verbeterdoelen van de Omgevingswet worden bereikt.
De aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling bevatten uitvoeringstechnische regels voor het gebruik van de Omgevingswet en de vier bijbehorende algemene maatregelen van bestuur in de praktijk. Dit draagt bij aan de verbeterdoelen van de vernieuwing van het omgevingsrecht door met name het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de regelgeving. Tevens draagt het bij aan een samenhangende benadering van de leefomgeving, een belangrijk speerpunt in de milieuwetgeving. De winstpunten van de regeling zijn: gebruiksgemak, harmonisatie, minder lasten voor de initiatiefnemer en overheden en versnelling van besluitvorming.

Klik hier voor de consultatie.
Reacties, waarvan door de inzender is aangeven, dat deze openbaar mogen zijn worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie.

 

 

Bron: internetconsultatie.nl en omgevingswetportaal.nl

X