Geen categorie

Consultatie: Omgevingsregeling

By 6 februari 2019april 3rd, 2019No Comments
Van 1 februari jongstleden tot en met 8 maart 2019 is de Omgevingsregeling in consultatie. In deze periode kunt u reageren op het ontwerp van deze regeling.

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet en is gericht op alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en overheden. De Omgevingsregeling bouwt voort op de wet en de vier AMvB’s. Het gaat hierbij om technische en administratieve regels voor het gebruik van de wet en de AMvB’s in de praktijk. Voorop staat dat de regels werkbaar moeten zijn. De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen. Hiermee draagt de regeling veel bij aan de vereenvoudiging en verbetering van het omgevingsrecht.

De regels gaan over zes onderwerpen:

 • de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties,
  Voorbeelden van locaties zijn reserveringsgebieden voor toekomstige uitbreiding van snelwegen, grote rivieren en werelderfgoederen.
 • regels voor het uitvoeren van activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving,
  Voorbeelden zijn rekenmethoden voor het bepalen van emissies van dierenverblijven en regels over de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken. Deze regels zijn bedoeld voor initiatiefnemers.
 • gegevensverstrekking bij vergunningverlening (de aanvraagvereisten),
  Voorbeelden zijn het aangeven van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, de hoeveelheid te lozen koelwater van een stookinstallatie en het soort gas in een opslagtank.
 • meet- en rekenregels voor besluiten,
  Overheden moeten hun omgevingsplannen, vergunningverlening en projectbesluiten vaak met cijfers onderbouwen. Als een gemeente die in een aandachtsgebied voor luchtkwaliteit ligt bijvoorbeeld een nieuwe weg wil opnemen in het omgevingsplan, moet zij aantonen dat de luchtkwaliteit binnen de normen blijft. De Omgevingsregeling bevat de meet- en rekenmethoden die overheden daarbij moeten gebruiken.
 • monitoring en informatie, en
  De Omgevingsregeling bevat meet- en rekenmethoden die overheden moeten gebruiken voor de monitoring van de leefomgeving. Voorbeelden zijn de monitoring van luchtkwaliteit, de toestand van het water en het zwemwater en geluidbelastingskaarten.
 • financiële bepalingen.
  Dit laatste onderwerp bevat de regels voor het berekenen van de plankosten van gebiedsontwikkelingen en de leges voor de vergunningverlening door het Rijk.
Waar kun je op reageren.

De consultatie van de Omgevingsregeling bestaat uit drie onderdelen.

Onderdeel 1 – Ontwerp regeling (tekst)
Onderdeel 2 – Ontwerp toelichting (algemeen deel & artikelsgewijs)
Onderdeel 3 – Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

U kunt op alle drie de onderdelen van de Omgevingsregeling reageren. Uitzondering hierop is hoofdstuk 6, te weten de meet- en rekenregels decentraal gereguleerde activiteiten. Deze regels zijn ter informatie in deze consultatieversie van de Omgevingsregeling opgenomen, omdat dat bijdraagt aan een beter begrip van de systematiek van deze regeling. Deze regels en toelichting zullen op een later moment ook onderdeel zijn van (de consultatie van) de Invoeringsregeling. Dit onderdeel maakt nu officieel geen onderdeel uit van deze consultatie maar u kunt er wel op reageren.

 

X