Geen categorie

Consultatie: Wet vertrouwenspersonen

By 24 maart 2020maart 26th, 2020No Comments

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon geeft iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Daarnaast versterkt dit wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Het voorstel draagt daarmee bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers.

Ruim 1,2 miljoen mensen krijgen op hun werk te maken met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie. Ongewenste omgangsvormen doen zich op veel werkvloeren voor en kunnen grote invloed hebben op de werksfeer en de gezondheid van werknemers.  Daarmee is het zeer wenselijk dat werknemers, zowel voor henzelf als voor hun werkgevers, zo min mogelijk te maken krijgen met deze ongewenste omgangsvormen. Het lukt echter nog onvoldoende om ongewenst gedrag op de werkvloer te verminderen. Al jaren blijft het aantal werknemers dat hier mee te maken krijgt ongeveer even groot.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel zal er toe leiden dat meer organisaties een vertrouwenspersoon zullen aanstellen. Dit betekent dat werknemers beter ondersteund worden als zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Ook zal de vertrouwenspersoon met dit wetsvoorstel meer invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de organisatie rondom ongewenste omgangsvormen. Dit wetsvoorstel draagt daarmee bij aan het verminderen en voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Het wetsvoorstel heeft financiële gevolgen voor werkgevers. Werkgevers die nog geen vertrouwenspersoon hebben, zullen die moeten aanstellen. Met dit wetsvoorstel zijn werkgevers vrij om dit naar eigen voorkeur te organiseren (intern, extern of via de brancheorganisatie).

Reageren op de consultatie

Het wetsvoorstel richt zich op werkgevers, volgens de definitie van de Arbeidsomstandighedenwet. Het hele voorstel staat open voor reactie. Reageren kunt u tot 23-04-2020. Of lees hier meer over het wetsvoorstel.

X