info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

Bedrijfsspecifieke Documenten

Wist u dat we bedrijfsspecifieke documenten, zoals een omgevingsvergunning Milieu of RI&E, kunnen toevoegen aan het account op de Databank Arbo & Milieu? En dat daardoor deze documenten ook aan het register van relevante wet- en regelgeving gekoppeld kunnen worden? Volledig geïntegreerd, dus inclusief koppelingen naar alle wet- en regelgeving waar in deze documenten naar verwezen wordt. Interessant? Eenmaal opgenomen in de databank zijn bedrijfseigen documenten inzichtelijk voor elke gebruiker van jullie organisatie en zijn deze vanuit het register benaderbaar. Wat nog handiger is, is het koppelen van bedrijfseigen documenten aan de tool Compliance. Zo kan zelfs op niveau van een vergunningsvoorschrift worden bepaald hoe daaraan in de praktijk wordt voldaan en kunnen specifieke taken aan medewerkers worden toegekend.

afbeelding-bedrijfseigen-document

 

Wat zijn de voorwaarden?

– Graag een origineel word-bestand. Wanneer dit niet mogelijk is, dan een searchable pdf. Als dit er niet is, kunnen wij het pdf-document searchable maken. Als het een gescand document betreft, dan moet ingeschat worden hoeveel tijd we nodig hebben om het document te kunnen plaatsen.
– We willen de ons aanvullende informatie ontvangen wat betreft de publicatie- en inwerkingtredingsdatum van het document. Deze informatie is voor ons vaak moeilijk is te achterhalen.

Wat kunt u van ons verwachten:

– Plaatsing van het document binnen 2 weken.
– Een searchable document opgezet in boomstructuur
– In het document zijn koppelingen gemaakt naar andere wet- en regelgeving
– Het document is aan uw bedrijf of organisatie gekoppeld zodat het document aan het register gekoppeld kan worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 085 – 0430130 of via info@rdmg.nl

X