Geen categorie

De opslag van lithium batterijen

By 6 december 2018No Comments

Volgens de Nederlandse wetgeving (zoals beschreven in de Activiteitenregeling milieubeheer en de PGS 15 richtlijn) mogen lithium batterijen overal in het magazijn opgeslagen worden. Raar idee, want lithium batterijen zijn toch gevaarlijke goederen. Misschien zelfs gevaarlijker dan een flink aantal andere goederen die wel onder de werkingssfeer vallen van de PGS 15.

Moet er dan niet wat gebeuren?
Zeker. En dat gebeurt ook. Volgens de PGS beheerorganisatie gaat men begin 2019 van start met het opstellen van een PGS over lithium batterijen. Er zal een deel komen over lithium batterijen opslag (vergelijkbaar met PGS 15) en een deel over energie opslag systemen zoals een buurtbatterij of accu’s in kleinere vorm.

Het begin is er. Maar het zal zeker nog anderhalf jaar duren voordat de PGS definitief gepubliceerd zal worden. Tussentijds zal er een concept PGS verschijnen waar u commentaar op kunt leveren.

De verwachting is dat er binnenkort, wellicht dit jaar nog, handreikingen beschikbaar zullen komen die zijn opgesteld door Brandweer Nederland. Deze zijn niet volgens PGS kwaliteitseisen opgesteld, maar de PGS zal hier op haar website wel naar gaan verwijzen.

Naast de in ontwikkeling zijnde richtlijnen, zijn op dit moment reeds andere stakeholders te bedenken die (aanvullende) eisen stellen aan de opslag van lithium batterijen en accu’s, al dan niet als onderdeel van een product. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de brandweer (bedrijfsnoodplan), de sprinkler certificerende partij en de verzekeraar. Voor bedrijven is het van belang na te gaan of bij deze partijen bekend is dat lithium batterijen of accu’s worden opgeslagen en of hierover afspraken zijn gemaakt.

X