Legal Content

 

Een organisatie heeft op het gebied van arbo, veiligheid en milieu te maken met vele wettelijke en niet wettelijke verplichtingen. Een goed en betrouwbaar inzicht in deze vereisten is dan cruciaal. RDMG richt zich al ruim 25 jaar op wet- en regelgeving op dit werkterrein. Daarmee heeft het de meest volledige en actuele legal content voor de HSE-professional!

Altijd inzicht.
Waar u ook bent

De legal content is met een hoeveelheid van maar liefst meer dan 52.000 documenten is zeer volledig. Het omvat alle (inter)nationale wet- en regelgeving, jurisprudentie, regionaal beleid en praktijkdocumenten actueel en volledig op een rij.

- Nationale wetgeving

De nationale wet- en regelgeving bestaat uit: wetten, algemene maatregelen van bestuur, Koninklijke besluiten, algemene verbindende voorschriften, bekendmakingen van lagere overheden en gerechtelijke aankondigingen.

- Europese wetgeving

De Europese wet- en regelgeving bestaat uit: Europese wetten, officiële mededelingen en bekendmakingen van internationale overeenkomsten, richtlijnen, aanbevelingen, verordeningen en besluiten, de wetgevende handelingen van de EU, adviezen en aanbevelingen van de Europese Commissie, resoluties van het Europese Parlement en wetsvoorstellen.

- Internationale wetgeving

De internationale wet- en regelgeving bevat verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties die Nederland met andere staten of volkenrechtelijke organisaties heeft gesloten.  Deze verdragen en besluiten worden gepubliceerd met verdragtekst, datum van inwerkingtreding, eventuele voorlopige toepassing en buitenwerkingtreding.

- Provinciale wet- en regelgeving

Beleidsstukken, verordeningen en andere documenten die vanuit provinciale organisaties zijn uitgegeven. De provincie publiceert bijvoorbeeld omgevingsverordeningen en beleidsstukken met betrekking tot milieu- en natuurwetgeving die gelden voor de provincie.

- Nederlandse en Europese jurisprudentie

Wekelijks worden er nieuwe rechterlijke uitspraken toegevoegd aan de legal content. Dit zijn uitspraken van de Raad van State en het Europese hof op het gebied van milieu. Daarnaast worden de uitspraken wat betreft arbo en veiligheid van alle rechtbanken in Nederland toegevoegd. De jurisprudentie is te raadplegen via andere wetgeving.

- Vervallen wetgeving

Vervallen wetgeving blijft beschikbaar in de databank. Er staat echter wel aangegeven dat het document vervallen is met de datum van vervallen daarbij vermeld.

- Beleidsstukkken

De beleidsstukken van de legal content bestaan uit ontwerpwetgeving en kamerstukken. Een kamerstuk is een tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement uitgewisseld schriftelijk stuk. Voorbeelden van stukken in de Tweede- en Eerste kamer zijn wetsvoorstellen, brieven van de regering, moties, verslagen en regeringsnota’s.

- Pseudowetgeving

De pseudowetgeving is een verzamelterm voor beleidsregels en andere niet-wettelijke regels, waarmee een bestuursorgaan invulling geeft aan een kaderwet. Deze categorie bestaat uit PGSrichtlijnen (Publicatie Gevaarlijke Stoffen), gedragscodes, handreikingen/handleidingen, beoordelingsrichtlijnen, convenanten, richtlijnen, BREF’s (BAT Reference Documents) en BBTconclusies (Best Beschikbare Technieken).

- Praktijktijkinformatie

Praktijkinformatie betreft rapporten, jaarverslagen, plannen, adviezen, notities enz. van diverse instanties. Dit valt onder de noemer Overige documenten.

- Bedrijfseigen documenten

RDMG biedt de mogelijkheid om bedrijfseigen documenten toe te voegen aan de Pharius. Voorbeelden hiervan zijn interne rapporten, vergunningen, een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Bedrijfseigen documenten zijn alleen inzichtelijk voor de klant en kunnen aan hun register toegevoegd worden.

Kern van de Eis

De redactie van RDMG schrijft en beheert de Kern van de Eis. In de Kern van de Eis geven wij u een kernachtige toelichting op de betreffende (deel van) wet- en regelgeving. Hierdoor is het voor u en uw collega’s direct duidelijk welke vereisten hieruit voortkomen. De Kern van de Eis is altijd actueel, zorgt snel voor inzicht en bespaart u daarmee veel tijd.

Ervaar zelf het gemak van de Kern van de Eis met een Pharius proefaccount.

ProefaccountProefaccount

Bedrijfsspecifieke informatie

Met Pharius kunt u bedrijfseigen documenten (zoals vergunningen, activiteitenbesluit meldingen, convenanten, terreinregels) toevoegen aan uw register. Volledig geïntegreerd, inclusief koppelingen naar alle wet- en regelgeving en eventuele normen waar in deze documenten naar verwezen wordt.

In één oogopslag een actueel overzicht van uw situatie. Aantoonbaar en inzichtelijk. Op basis van vigerende wet- en regelgeving. En op basis van uw (omgevings)vergunningen en bedrijfsinterne eisen. Dit helpt u de in communicatie en besluitvorming van uw organisatie. Vanuit zekerheid kunt u eigen medewerkers en andere stakeholders informeren, betrekken en richting geven.

ProefaccountProefaccount

Dossier omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. In deze wet worden de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld. Er gaat veel veranderen door de komst van de Omgevingswet, daarom is de overheid al begonnen met de voorbereidingen. Het Dossier Omgevingswet van RDMG is een volledig en actueel overzicht van alle relevante documentatie aangaande de Omgevingswet. Hierin worden de voorbereidingen en relevante ontwikkelingen bijgehouden. Het overzicht bestaat uit de letterlijke tekst van de officiële publicatie en geconsolideerde versies van de Omgevingswet.

Het Dossier Omgevingswet is gratis bij elk abonnement op Pharius.

ProefaccountProefaccount

Onze redactie

RDMG vindt dat legal content  meer moet zijn dan alleen actueel en volledig. Daarom werkt RDMG Uitgevers sinds haar oprichting met een eigen redactie, gespecialiseerd in juridische content op het gebied van Milieu én Arbo en Veiligheid.

De redactie screent wekelijks zo’n 1000 (overheids)publicaties op relevantie voor het vakgebied HSE. Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op actuele legal content. De redactie zorgt voor een korte toelichting (kern van de eis) op de wet- en regelgeving die u in het register heeft opgenomen. Legt hyperlinks aan naar andere relevante wet- en regelgeving tot op paragraaf niveau. En zorgt voor volledig in Pharius geïntegreerde jurisprudentie. Alles met het doel u snel, goed en een compleet inzicht te geven op de inhoud. Daarmee kunt u goed op weg naar aantoonbaar compliant zijn.

RDMGRDMG

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Proefaccount

Bijhouden wet- en regelgeving vermoeiend? Met RDMG maakt u het zichzelf makkelijk!

Probeer 30 dagen gratis