info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

Energie audit voor grote ondernemingen

Grote ondernemingen zijn sinds december 2015 verplicht om eens per 4 jaar een energieaudit in te dienen bij het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer. Een en ander op grond van de Richtlijn 2012/27EU betreffende energie-efficiency (Richtlijn EED) en de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie.

Door het Rijk is nu een werkinstructie gepubliceerd voor het beoordelen van ontvangen energieaudits, maar ook voor het vaststellen of een onderneming onder de reikwijdte van de verplichting valt. De instructie is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, RVO en InfoMil.

Ook voor de bedrijven zelf kan deze werkinstructie een handig hulpmiddel zijn om te bepalen of zij binnen de reikwijdte vallen en/of bij de eerste update van een uitgevoerde EED-audit.

Deel dit artikel op:
X