PhariusVoedselveiligheid

Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen gepubliceerd door NVWA

By 30 november 2020februari 8th, 2022No Comments
Wettelijke verplichtingen nieuwe voedingsmiddelen en levensmiddelen

Op 18 november 2020 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het ‘Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen’ gepubliceerd. Voor het bedrijfsleven is dit handboek een hulpmiddel om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten bij het produceren en op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen.

Nieuwe voedingsmiddelen

Nieuwe voedingsmiddelen ( ook wel aangeduid met de Engelse term ‘novel foods’) zijn nieuwe levensmiddelen, nieuwe ingrediënten of levensmiddelen met een nieuw ingrediënt die binnen de Europese Unie vóór 15 mei 1997 niet (of nauwelijks) voor menselijke voeding werden gebruikt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om voedingsmiddelen uit landen buiten de EU, voedingsmiddelen verkregen uit nieuwe bronnen en voedingsmiddelen verkregen door nieuwe processen.

Wettelijke verplichtingen

Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen worden verkocht als ze zijn toegelaten in de EU en voldoen aan de Europese basisvoorschriften voor het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen in Verordening (EU) nr. 2015/2283 en de daarop gebaseerde EU-regelgeving. Ze moeten zijn opgenomen in de zogenoemde Unielijst van nieuwevoedingsmiddelen in Verordening (EU) 2017/2470 en voldoen aan de voorwaarden en specificaties in deze Unielijst. De NVWA handhaaft in Nederland de Europese regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen.

Het handboek geeft naast duidelijkheid de Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van nieuwe voedingsmiddelen en over wat een nieuw voedingsmiddel is ook duidelijkheid over onder andere, de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen en het interventiebeleid van de NVWA. Ook specifieke nieuwe voedingsmiddelen komen aan bod waaronder insecten, kweekvlees en levensmiddelen die bestaan uit technisch vervaardigd nanomateriaal.

Het Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen is gepubliceerd en te downloaden via de website van de NVWA

Wilt u een actueel en blijvend inzicht in uw wettelijke verplichtingen op het gebied van voedselveiligheid?
Pharius kan u daarbij helpen. Ga naar de website van Pharius voor meer informatie.

naar Pharius.nl
X