PhariusUncategorized

PGS 16/23 concept beschikbaar voor commentaar

By 11 september 2019februari 14th, 2020No Comments

Het concept van PGS 16: “LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties” is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 16

Het doel van PGS 16 is om de risico’s te beheersen van opslag van het opslaan en afleveren van LPG en het vullen van gasflessen en ballonvaartanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs in vulinstallaties. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?

PGS 16 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing, door middel van een risicobenadering, van de voorgeschreven maatregelen veel duidelijker wordt. PGS 16 Nieuwe Stijl is een geactualiseerde en samengevoegde versie van de vorige PGS 16 en PGS 23. PGS 23 komt daarmee te vervallen. De grootste verandering ten opzichte van de vorige versie is dat er maatregelen zijn opgenomen die het afleveren van LPG op onbemande tankstations mogelijk maken. Daarnaast zijn er maatregelen opgenomen voor het toepassen van skid-installaties.

Commentaar indienen

U kunt de conceptversie van PGS 16 vinden in en downloaden vanuit onze Databank. De wijzigingstabel kunt u downloaden via de PGS website. Daar wordt u tevens verzocht uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan hun op te sturen. U kunt uw reactie uiterlijk tot 23 oktober 2019 insturen.

Voor de details met betrekking tot het indienen van wijzigingsvoorstellen verwijzen we u naar de PGS website.

X