Geen categorie

Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen in 2019?

By 8 oktober 2018februari 8th, 2022No Comments
Energie besparing

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer vorige week een brief gestuurd over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De wijziging betreft een aan artikel 2.15 toegevoegde verplichting om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen door inrichtingen zijn genomen (informatieplicht). Omdat bedrijfseconomische drijfveren onvoldoende zijn gebleken om tot energiebesparing over te gaan, wordt er vanwege het maatschappelijke belang nu gekozen om deze handvatten op te nemen. Door over te gaan tot informatieplicht wordt een strikter toezicht op en handhaving van de energiebesparingsverplichting mogelijk.

De rapportage wordt gedaan via één centraal rapportagesysteem, welke door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland namens bevoegd gezag zal worden beheerd. Op 1 juli 2019 zal de rapportage voor de eerste maal door het bedrijf of de instelling moeten zijn aangeleverd. Dit is noodzakelijk om nog een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de doelstellingen voor 2020 en vooruit te kunnen lopen op de energiebesparingsverplichting in de Omgevingswet. Om bedrijven en instellingen de tijd te geven voor hun rapportage, wordt er gestreefd om het systeem in januari 2019 operationeel te hebben.

Inhoudelijk blijft de energiebesparingsverplichting hetzelfde, inclusief de terugverdienperiode van vijf jaar.

Bron Rijksoverheid

X