Geen categorie

Inspraakperiode LAP3 gestart

By 19 december 2018No Comments

De inspraakperiode voor de eerste wijziging van het derde landelijk afvalbeheerplan (LAP3) is gestart. Van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kunt u reageren op het ontwerp van de eerste wijzigingen van LAP3.

Europa en de Wet milieubeheer verplichten ertoe dat LAP3 wordt opgesteld. Hoewel dit voldoende reden is, is dit uiteraard niet de enige reden voor het nieuwe LAP. Zo krijgt de groeiende aandacht voor de transitie naar een circulaire economie in LAP3 meer aandacht. De grote verschuiving in afval hiërarchie van de laagste naar de derde trede en de grotere marktwerking die is ingezet door de voorgaande afvalbeheerplannen zijn voorname redenen.

Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen.

Het kamerstuk en de betreffende bijlagen treft u in onze Databank. (Kst. 30872 nr. E.)
Reageren op het ontwerp van de wijzigingen kan hier. Let wel: U kunt uitsluitend reageren op de wijzigingen van LAP3 die in inspraaknotitie worden voorgesteld. U kunt niet reageren op al bestaande teksten.

X