Geen categorie

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

By 27 februari 2019april 3rd, 2019No Comments

De internetconsultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is 25 februari gestart. Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel van de Omgevingswet.

Door het Aanvullingsbesluit geluid wordt ook het beleidstraject SWUNG-2 (vernieuwing van de geluidsystematiek voor decentrale infrastructuur en industrieterreinen) in het nieuwe stelsel opgenomen.

Aanvullingsbesluit geluid

Het Aanvullingsbesluit geluid omvat:

  • Introductie systematiek met basisgeluidemissies en plicht tot periodieke monitoring voor gemeentelijke wegen
  • Introductie geluidsproductieplafonds voor industrieterreinen en provinciale wegen
  • Aanpassing van het normenstelsel
  • Overgangsrecht voor sanering langs infrastructuur

Standpunten inbrengen

De openbare internetconsultatie loopt tot en met 8 april 2019. Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen hun standpunten over het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet zowel bij de VNG als rechtstreeks bij de internetconsultatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat indienen.

Uw inbreng?

De VNG dient namens gemeenten een reactie in. Om de gemeentelijke standpunten bij het Aanvullingsbesluit geluid in onze reactie goed te verwoorden hebben wij de inbreng van gemeentelijke meedenkers en omgevingsdiensten nodig.

De VNG is vooral benieuwd of met de komst van het Aanvullingsbesluit de regelgeving op het gebied van geluid beter uitvoerbaar wordt ten opzicht van de huidige regelgeving. Uw bijdrage aan de VNG-reactie wordt dan ook zeer gewaardeerd.

U kunt uw algemene inbreng tot en met donderdag 4 april 2019 sturen naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Inbreng VNG-reactie Aanvullingsbesluit geluid’.

Voor meer informatie over het indienen verwijzen we u naar de website internetconsultatie.nl

Bron: VNG

X