Geen categorieUncategorized

ISO 45001 is een feit

By 21 maart 2018oktober 28th, 2021No Comments

De nieuwe norm ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement). De Nederlandse titel voor de ISO 45001 is ‘Managementsysteem voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Door deze titel is de afkorting G&VW als vervanging voor ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.
Uit recent onderzoek is gebleken dat het aantal ongevallen binnen organisaties de afgelopen jaren verder is gestegen. De verwachting is dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 een stijging laten zien van 7% ten opzichte van 2016. Door het implementeren van een goed managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en ongevallen beperken of zelfs vermijden. Deze nieuwe norm biedt hiervoor een passend kader.

 

High Level Structure

ISO 45001 sluit net als de andere managementsysteemnormen aan bij de High Level Structure (HLS). Hierdoor is het eenvoudig om systemen (o.a. ISO 14001 en ISO 9001) te integreren. En kunnen audits gecombineerd worden.
Het heeft lange tijd geduurd voor dat deze definitieve publicatie tot stand is gekomen. In 2013 was namelijk al besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO 45001 te publiceren.

 

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen en/of aanvullingen ten opzichte van OHSAS 18001 zijn:

• Meer aandacht voor de participatie van medewerkers;
• Meer aandacht voor Management of Change, outsourcing, procurement en contractors;
• Integratie met bedrijfsprocessen;
• Meer aandacht voor de contextanalyse;
• Leiderschap, door onder andere directe betrokkenheid;
• Inzicht hebben in wettelijke én andere eisen

 

Inzicht hebben in wettelijke én andere eisen

De eerder genoemde stijgende aantal ongevallen heeft volgens de Inspectie een aantal redenen. Eén van deze redenen is de onwetendheid van werkgevers door onvoldoende op de hoogte te zijn van de wettelijke voorschriften. Door de implementatie van ISO 45001, wordt ook aandacht besteedt aan het inzicht hebben en houden in wettelijke en andere eisen.
Bij RDMG Uitgevers hebben wij de tool Register ontwikkeld. Door gebruik te maken van deze tool heeft u de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving direct inzichtelijk.
In onze tool Register kunt u een filter leggen op onze uitgebreide databank van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. U kunt (inter)nationale wet- en regelgeving op wetsartikelniveau selecteren en aan uw register toevoegen. Hierdoor heeft u een goed overzicht in de voor uw relevante wet- en regelgeving.
Wanneer u uw register volledig en op maat heeft gemaakt, dan zorgen wij dat de informatie actueel en volledig blijft. Dit doen we door u te informeren over wijzigingen in de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving. Zo houdt u grip op wijzigingen en kunt u zich bezig houden met de consequenties van deze wijzigingen.

 

Bedrijfseigen documenten

Naast wet- en regelgeving is het ook mogelijk om bedrijfseigen documenten op te nemen in onze databank en in uw eigen register. Dit kan een vergunning zijn, maar ook het beleid van uw moedermaatschappij of bijvoorbeeld uw RI&E. Hiermee heeft u naast wet- en regelgeving ook inzicht in andere eisen (compliance verplichtingen) die voor uw organisatie gelden.
Wilt u meer informatie over onze tools? Neem dan contact met ons op: 085 – 04 30 130 | info@rdmg.nl

X