Geen categorie

Kern van de Eis koppelt nationale wetgeving aan Europese richtlijnen

By 5 juni 2018februari 8th, 2022No Comments

In onze tool Register voorzien wij u van de functionaliteit, Kern van de Eis. De Kern van de Eis is een kernachtige omschrijving van de wet- en regelgeving die u in uw register heeft opgenomen. Hierdoor is het voor u en uw collega’s direct helder wat de strekking is van een opgenomen artikel, paragraaf en/of hoofdstuk.

Aan de Kern van de Eis hebben we, waar relevant, koppelingen aangebracht tussen de Europese richtlijnen en de nationale wet- en regelgeving, door:

  • in de Kern van de Eis van Europese richtlijnen te vermelden in welke nationale wetgeving deze richtlijnen zijn geïmplementeerd;
  • in de Kern van de Eis behorende bij de nationale wetgeving te vermelden dat dit een uitwerking is van één of meer Europese richtlijnen.

Enkele voordelen hiervan zijn:

  1. Voor bedrijven die ook vestigingen hebben in Europa, wordt inzichtelijk dat zij met dezelfde richtlijnen te maken hebben waar dezelfde verplichtingen uit volgen, vastgelegd in de nationale wetgeving van die lidstaat.
  2. Omdat in de nationale wetgeving voor sommige onderdelen nog wel direct wordt verwezen naar de Europese Richtlijn, is door deze aanpassing direct duidelijk welke richtlijn het betreft.
  3. Bij het opstellen van registers wordt hierdoor inzichtelijk wanneer ook Europese richtlijnen moeten worden opgenomen en, andersom, welke nationale wetgeving moet worden opgenomen.
  4. In de Kern van de Eis kan direct worden doorgeklikt naar de betreffende Europese Richtlijn of nationale wetgeving.

Meer informatie over Register en Kern van de Eis vindt u op rdmg.nl/register. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

X