Uncategorized

Lagere spoelfrequentie leidingen bij toepassing alternatieve technieken

By 6 november 2017 april 6th, 2018 No Comments

De Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater beschrijft een aantal detaileisen aan legionellapreventie. Zo stelt één van de voorschriften dat leidingen voor koud en warm water die langer dan een week niet gebruikt worden, wekelijks moeten worden doorgespoeld.

Door het toepassen van alternatieve technieken (fysische technieken, fotochemisch beheer, elektrochemisch beheer) kan het vanuit een oogpunt van legionellapreventie en volksgezondheid verantwoord zijn (en vanuit een duurzaamheidsoogpunt: besparing van water, energie en inzet van personeel) om onder bepaalde voorwaarden een lagere spoelfrequentie te hanteren. Om dit te kunnen doorvoeren worden er nieuwe voorschriften toegevoegd aan bijlage 2 van de regeling.

Voor bedrijven geldt dat wanneer zij één van bovenstaande alternatieve technieken toepassen om legionellagroei in de installatie te beheersen, de spoelfrequentie verminderd kan worden.

X