Legal Content

 

Een organisatie heeft op het gebied van QHSE te maken met vele wettelijke verplichtingen. Vandaar dat een goed en betrouwbaar inzicht in deze vereisten cruciaal is. RDMG richt zich al ruim 25 jaar op het toegankelijk en inzichtelijk maken van wet- en regelgeving op dit werkterrein. Daarmee heeft het de meest volledige en actuele legal content voor de QHSE-professional!

Altijd inzicht.
Waar u ook bent

De legal content bij RDMG is met een hoeveelheid van meer dan 52.000 documenten zeer volledig. Het omvat alle (inter)nationale wet- en regelgeving, nationale en Europese jurisprudentie, regionaal beleid en praktijkdocumenten. Actueel en volledig op een rij. Daarmee omvat de databank alle relevante wettelijke QHSE verplichtingen voor u als professional.

Nationale wetgeving

De nationale wet- en regelgeving bestaat uit:
– wetten,
– algemene maatregelen van bestuur,
– Koninklijke besluiten,
– algemene verbindende voorschriften,
– bekendmakingen van lagere overheden
– gerechtelijke aankondigingen

Europese wetgeving

De Europese wet- en regelgeving bestaat uit:
– Europese wetten,
– officiële mededelingen en bekendmakingen van internationale overeenkomsten,
– richtlijnen, aanbevelingen, verordeningen en besluiten,
– de wetgevende handelingen van de EU,
– adviezen en aanbevelingen van de Europese Commissie,
– resoluties van het Europese Parlement
– wetsvoorstellen

Internationale wetgeving

De internationale wet- en regelgeving bevat verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties die Nederland met andere staten of volkenrechtelijke organisaties heeft gesloten. Deze verdragen en besluiten worden gepubliceerd met verdragstekst, datum van inwerkingtreding, eventuele voorlopige toepassing en buitenwerkingtreding.

Provinciale wet- en regelgeving

Beleidsstukken, verordeningen en andere documenten die vanuit provinciale organisaties zijn uitgegeven. De provincie publiceert bijvoorbeeld omgevingsverordeningen en beleidsstukken met betrekking tot milieu- en natuurwetgeving die gelden voor de provincie.

Nederlandse en Europese jurisprudentie

Wekelijks worden er nieuwe rechterlijke uitspraken toegevoegd aan de legal content. Dit zijn uitspraken van de Raad van State en het Europese hof op het gebied van milieu. Daarnaast worden de uitspraken wat betreft arbo en veiligheid van alle rechtbanken in Nederland toegevoegd. De jurisprudentie is te raadplegen via andere wetgeving.

Vervallen wetgeving

Vervallen wetgeving blijft beschikbaar in de databank. Er staat echter wel aangegeven dat het document vervallen is met de datum van vervallen daarbij vermeld.

Beleidsstukkken

De beleidsstukken van de legal content bestaan uit ontwerpwetgeving en kamerstukken. Een kamerstuk is een tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement uitgewisseld schriftelijk stuk. Voorbeelden van stukken in de Tweede- en Eerste kamer zijn wetsvoorstellen, brieven van de regering, moties, verslagen en regeringsnota’s.

Pseudowetgeving

De pseudowetgeving is een verzamelterm voor beleidsregels en andere niet-wettelijke regels, waarmee een bestuursorgaan invulling geeft aan een kaderwet. Deze categorie bestaat uit PGSrichtlijnen (Publicatie Gevaarlijke Stoffen), gedragscodes, handreikingen/handleidingen, beoordelingsrichtlijnen, convenanten, richtlijnen, BREF’s (BAT Reference Documents) en BBTconclusies (Best Beschikbare Technieken).

Praktijktijkinformatie

Praktijkinformatie betreft rapporten, jaarverslagen, plannen, adviezen, notities enz. van diverse instanties. Dit valt onder de noemer Overige documenten.

Bedrijfseigen documenten

RDMG biedt de mogelijkheid om bedrijfseigen documenten toe te voegen aan de Pharius. Bijvoorbeeld interne rapporten, vergunningen, een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Bedrijfseigen documenten zijn alleen inzichtelijk voor de klant en kunnen aan hun register toegevoegd worden.

Hygiënecodes per sector

Een hygiënecode is een gids voor bedrijven die met voedsel omgaan, opgesteld door de sector. In deze gids vindt u de regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken.

Alle wettelijke HSE verplichtingen beschikbaar met de Legal Content van RDMG

Kern van de Eis

De redactie van RDMG schrijft en beheert de Kern van de Eis. De Kern van de Eis geeft in ‘gewoon’ Nederlands een kernachtige toelichting op een (deel van een) wettelijke verplichting. U (of uw collega) heeft hierdoor direct duidelijk welke vereisten voortkomen uit de wettelijke QHSE verplichtingen.

De Kern van de Eis zorgt snel voor goed inzicht. Met Pharius wordt op praktische wijze kracht van de Kern van de Eis ook nog eens versterkt. Bekijk onze tour op pharius.nl of ervaar het zelf en vraag een gratis en vrijblijvend proefaccount.

Bekijk de tour op Pharius.nlProbeer gratis en vrijblijvend

Bedrijfsspecifieke documenten

Met een abonnement op Pharius kunt u ook bedrijfseigen documenten laten toevoegen aan uw verplichtingen. Volledig geïntegreerd, inclusief koppelingen naar de bijbehorende wet- en regelgeving en makkelijk toe te voegen aan uw (compliance) register. De documenten zijn alleen zichtbaar binnen uw (bedrijfs)account. Voorbeelden van bedrijfseigen documenten zijn (lokale) vergunningen, activiteitenbesluit meldingen, convenanten, terreinregels etc. .

In één oogopslag een actueel overzicht van uw complete situatie. Maak ook aantoonbaar hoe u voldoet aan uw (omgevings)vergunningen en bedrijfsinterne eisen. Dit helpt u de in de communicatie en besluitvorming van uw organisatie. Waardoor u met zekerheid eigen medewerkers en andere stakeholders kunt informeren, betrekken en richting geven.

Ga naar Pharius.nl

Dossier omgevingswet

De Omgevingswet treedt volgens de laatste planning 2021 in werking. In deze wet worden de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld. Met de komst van de Omgevingswet zal er veel veranderen op het gebied van wet- en regelgeving. RDMG heeft daarom het Dossier Omgevingswet toegevoegd aan haar omgeving. Het dossier Omgevingswet geeft een volledig en actueel overzicht van alle relevante documentatie aangaande de Omgevingswet. Door middel van dit Dossier worden de voorbereidingen en relevante ontwikkelingen bijgehouden. Het overzicht bestaat uit de letterlijke tekst van de officiële publicatie en geconsolideerde versies van de Omgevingswet.

Het Dossier Omgevingswet is gratis bij elk abonnement op Pharius.

Probeer 30 dagen gratis

Onze redactie

RDMG vindt dat legal content voor QHSE meer moet zijn dan alleen actueel en volledig. Daarom werkt RDMG Uitgevers sinds haar oprichting met een eigen redactie, gespecialiseerd in juridische content op het gebied van Arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid.

De redactie screent dagelijks meer dan 200 (overheids) publicaties op relevantie voor het vakgebied QHSE. Vandaar dat u altijd kunt vertrouwen op actuele legal content. Ook zorgt de redactie voor een kernachtige toelichting (kern van de eis) op de wettelijke verplichtingen die u in het register heeft opgenomen. En worden er hyperlinks aangebracht tussen relevante wet- en regelgeving tot op paragraaf niveau.

Kortom de redactie zorgt voor een flinke meerwaarde in het eenvoudig toegankelijk maken van wet- en regelgeving voor Arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid. Daarmee kunt u goed op weg naar aantoonbaar compliant zijn.

Over RDMGOver RDMG
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief