Legal Content

 

Een organisatie heeft te maken met vele wettelijke HSE verplichtingen. Op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu geldt er verschillende wet- en regelgeving. Vandaar dat een goed en betrouwbaar inzicht in deze vereisten cruciaal is. RDMG richt zich al ruim 25 jaar op wet- en regelgeving op dit werkterrein. Daarmee heeft het de meest volledige en actuele Legal Content voor de HSE-professional!

Altijd inzicht.
Waar u ook bent

De legal content is met een hoeveelheid van maar liefst meer dan 52.000 documenten is zeer volledig. Het omvat alle (inter)nationale wet- en regelgeving, jurisprudentie, regionaal beleid en praktijkdocumenten. Actueel en volledig op een rij. Daarmee omvat het alle relevante wettelijke HSE verplichtingen voor u als professional.

Nationale wetgeving

De nationale wet- en regelgeving bestaat uit:
– wetten,
– algemene maatregelen van bestuur,
– Koninklijke besluiten,
– algemene verbindende voorschriften,
– bekendmakingen van lagere overheden
– gerechtelijke aankondigingen

Europese wetgeving

De Europese wet- en regelgeving bestaat uit:
– Europese wetten,
– officiële mededelingen en bekendmakingen van internationale overeenkomsten,
– richtlijnen, aanbevelingen, verordeningen en besluiten,
– de wetgevende handelingen van de EU,
– adviezen en aanbevelingen van de Europese Commissie,
– resoluties van het Europese Parlement
– wetsvoorstellen

Internationale wetgeving

De internationale wet- en regelgeving bevat verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties die Nederland met andere staten of volkenrechtelijke organisaties heeft gesloten. Deze verdragen en besluiten worden gepubliceerd met verdragstekst, datum van inwerkingtreding, eventuele voorlopige toepassing en buitenwerkingtreding.

Provinciale wet- en regelgeving

Beleidsstukken, verordeningen en andere documenten die vanuit provinciale organisaties zijn uitgegeven. De provincie publiceert bijvoorbeeld omgevingsverordeningen en beleidsstukken met betrekking tot milieu- en natuurwetgeving die gelden voor de provincie.

Nederlandse en Europese jurisprudentie

Wekelijks worden er nieuwe rechterlijke uitspraken toegevoegd aan de legal content. Dit zijn uitspraken van de Raad van State en het Europese hof op het gebied van milieu. Daarnaast worden de uitspraken wat betreft arbo en veiligheid van alle rechtbanken in Nederland toegevoegd. De jurisprudentie is te raadplegen via andere wetgeving.

Vervallen wetgeving

Vervallen wetgeving blijft beschikbaar in de databank. Er staat echter wel aangegeven dat het document vervallen is met de datum van vervallen daarbij vermeld.

Beleidsstukkken

De beleidsstukken van de legal content bestaan uit ontwerpwetgeving en kamerstukken. Een kamerstuk is een tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement uitgewisseld schriftelijk stuk. Voorbeelden van stukken in de Tweede- en Eerste kamer zijn wetsvoorstellen, brieven van de regering, moties, verslagen en regeringsnota’s.

Pseudowetgeving

De pseudowetgeving is een verzamelterm voor beleidsregels en andere niet-wettelijke regels, waarmee een bestuursorgaan invulling geeft aan een kaderwet. Deze categorie bestaat uit PGSrichtlijnen (Publicatie Gevaarlijke Stoffen), gedragscodes, handreikingen/handleidingen, beoordelingsrichtlijnen, convenanten, richtlijnen, BREF’s (BAT Reference Documents) en BBTconclusies (Best Beschikbare Technieken).

Praktijktijkinformatie

Praktijkinformatie betreft rapporten, jaarverslagen, plannen, adviezen, notities enz. van diverse instanties. Dit valt onder de noemer Overige documenten.

Bedrijfseigen documenten

RDMG biedt de mogelijkheid om bedrijfseigen documenten toe te voegen aan de Pharius. Bijvoorbeeld interne rapporten, vergunningen, een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Bedrijfseigen documenten zijn alleen inzichtelijk voor de klant en kunnen aan hun register toegevoegd worden.

Alle wettelijke HSE verplichtingen beschikbaar met de Legal Content van RDMG

Kern van de Eis

De redactie van RDMG schrijft en beheert de Kern van de Eis. Door middel van de Kern van de Eis krijgt u een kernachtige toelichting op de betreffende (deel van) wet- en regelgeving. Waardoor direct duidelijk wordt welke vereisten voortkomen uit de wettelijke HSE verplichtingen. Zowel voor u als voor uw collega’s. De Kern van de Eis is altijd actueel. Zorgt voor inzicht. En bespaart u veel tijd.

Ervaar zelf het gemak van de Kern van de Eis. Vraag een Pharius proefaccount aan.

ProefaccountProefaccount

Bedrijfsspecifieke informatie

Door middel van Pharius kunt u bedrijfseigen documenten toevoegen aan uw register. Bijvoorbeeld: vergunningen, activiteitenbesluit meldingen, convenanten of terreinregels. Volledig geïntegreerd en inclusief koppelingen naar de bijbehorende wet- en regelgeving.

In één oogopslag een actueel overzicht van uw situatie. Aantoonbaar en inzichtelijk. Op basis van geldende wet- en regelgeving. Maar ook op basis van uw (omgevings)vergunningen en bedrijfsinterne eisen. Dit helpt u de in communicatie. En besluitvorming van uw organisatie. Waardoor u met zekerheid eigen medewerkers en andere stakeholders kunt informeren, betrekken en richting geven.

ProefaccountProefaccount

Dossier omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. In deze wet worden de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld. Met de komst van de Omgevingswet zal er veel veranderen. Daarom is de overheid al begonnen met de voorbereidingen. Tegelijkertijd heeft RDMG het Dossier Omgevingswet toegevoegd aan de legal content. Een volledig en actueel overzicht van alle relevante documentatie aangaande de Omgevingswet. Door middel van dit Dossier worden de voorbereidingen en relevante ontwikkelingen bijgehouden. Het overzicht bestaat uit de letterlijke tekst van de officiële publicatie en geconsolideerde versies van de Omgevingswet.

Het Dossier Omgevingswet is gratis bij elk abonnement op Pharius.

ProefaccountProefaccount

Onze redactie

RDMG vindt dat legal content meer moet zijn dan alleen actueel en volledig. Daarom werkt RDMG Uitgevers sinds haar oprichting met een eigen redactie, gespecialiseerd in juridische content op het gebied van Milieu én Arbo en Veiligheid.

De redactie screent wekelijks zo’n 1000 (overheids)publicaties op relevantie voor het vakgebied HSE. Vandaar dat u altijd kunt vertrouwen op actuele legal content. Daarnaast zorgt de redactie voor een korte toelichting (kern van de eis) op de wet- en regelgeving die u in het register heeft opgenomen. Verder worden er hyperlinks aangebracht naar andere relevante wet- en regelgeving. Deze links werken tot op paragraaf niveau. Ook zorgt de redactie ervoor dat alles volledig geïntegreerd is in Pharius. Bijvoorbeeld ook jurisprudentie. Waardoor u snel, goed en met een compleet inzicht heeft van de HSE inhoud. Daarmee kunt u goed op weg naar aantoonbaar compliant zijn.

RDMGRDMG
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Proefaccount

Bijhouden wet- en regelgeving vermoeiend? Met RDMG maakt u het zichzelf makkelijk!

Probeer 30 dagen gratis