Geen categorie

Methodiek vastgelegd voor terugverdientijd energiebesparende maatregelen.

By 12 juli 2019februari 14th, 2020No Comments
Methodiek terugverdientijd energiebepalende maatregelen

Op 9 juli is de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de wijze waarop de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen gepubliceerd. In deze wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer nader uitgewerkt.

Aanleiding

De aanleiding voor deze regeling is dat er veel onzekerheid is over de wijze waarop de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen voor een individuele inrichting (bedrijf of instelling) wordt berekend. Door het hanteren van verschillende parameters en methoden kunnen zeer uiteenlopende uitkomsten ontstaan. Daarom wordt met deze regeling een terugverdientijdberekeningsmethodiek vastgelegd. In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder meer afgesproken dat er meer prioriteit wordt gegeven aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit. Het vastleggen van de systematiek voor het berekenen van terugverdientijd is een gevolg van de afspraken die in de Uitvoeringsagenda 2018 voor het Energieakkoord voor duurzame groei zijn gemaakt.

X