info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

Modules

Onze naslagwerken, Databank Milieu en Databank Arbo, zijn modulair uit te breiden met specifieke modules die aanvullende informatie bevatten. De modules zijn er op gericht om u als gebruiker van de naslagwerken een nog praktischere vertaling en/of toelichting te bieden naar uw praktijksituatie. Zo is er een module voor integratie van (NEN-)normen, een module ‘Opslag van gevaarlijke stoffen’ en een module ‘Praktijk in Beeld’.

Module normen

normenIn de Nederlandse wet- en regelgeving wordt veel verwezen naar normen. Maar wat zijn normen? Wat is de status van een norm? En wat betekent een norm voor uw organisatie? Voor al deze vragen en meer heeft RDMG Uitgevers de module Normen ontwikkeld.

De module Normen geeft een korte omschrijving van alle normen waarnaar in wet- en regelgeving wordt verwezen. Hierbij geven wij aan wat de actuele versie van de betreffende norm is. De norm zelf kunt u inzien of bestellen via de link naar de leverancier. Wegens auteursrecht mag RDMG de normen zelf (nog) niet opnemen.

Elke drie maanden publiceren wij een overzicht van de wijzigingen in de normen. Zo kunt u gemakkelijk en snel zien of er wijzigingen zijn in de voor uw organisatie relevante normen. Attenderen ten top!

Module Opslag van Gevaarlijke Stoffen

opslag_gevaarlijke_stoffenIn de module ‘Opslag van Gevaarlijke Stoffen’ rangschikken wij voor u als gebruiker van de naslagwerken alle informatie op dit gebied. Zo heeft u in één oogopslag alle relevante informatie bijeen zoals wetteksten, toelichtingen, gevaarsymbolen, PGS-richtlijnen, onderzoeksrapportages, jurisprudentie etc.

Belangrijke meerwaarde van deze module is dat wij hierin voor u checklists hebben opgenomen aan de hand waarvan u zelf kunt nagaan of u voldoet aan de relevante regels. Zo zijn er checklists voor alle CPR- en PGS-richtlijnen, grote delen van het Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit, Meststoffenwet en meer. Uiteraard beschikbaar in pdf-formaat en MS Word-formaat. Bedrijfsspecifieke aanpassingen zijn dus zo gemaakt. Alle checklists worden periodiek geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving. Altijd up-to-date en een basis voor compliance.

Module Praktijk in Beeld

praktijk_in_beeldAltijd al willen weten hoe u in de praktijk een bepaald artikel dient te interpreteren? Of hoe u het typeplaatje van de CV-installatie vindt? Of hoe u de optimale beeldschermafstand meet? De module ‘Praktijk in Beeld’ biedt uitkomst door u middels fotomateriaal en andere visuele weergaven inzicht te geven in veel voorkomende praktijksituaties. Het materiaal is zo veel als mogelijk voorzien van toelichtingen omtrent de “goede” of “foute” situatie, met directe koppelingen naar de vigerende wet- en regelgeving. Zo kunt u vanuit een juridische tekst direct doorklikken naar fotomateriaal dat u vanuit de praktijk laat zien wat u zojuist gelezen heeft. Praktischer kan haast niet.

De module ‘Praktijk in Beeld’ is ontwikkeld in samenwerking met Erik Mossel van HMA Advies.

X