Arbo & VeiligheidMilieu

Nederlandse vertaling van ADR 2019, ADN 2019 en de RID 2019 opgenomen in de Databank

By 8 mei 2019No Comments

Zoals iedere twee jaar is ook op 1 januari 2019 de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) weer herzien. Bij het wegvervoer (ADR), het spoorvervoer (RID) en de binnenvaart (ADN) geldt altijd een overgangstermijn van een halfjaar: tot 1 juli 2019 is de toepassing facultatief en mogen de ‘oude’ regels nog gehanteerd worden, vanaf 1 juli is de regelgeving ADR/RID/ADN 2019 verplicht.

De ADR 2019, ADN 2019 en de RID 2019 zijn recent als Nederlandse vertaling gepubliceerd. Dit zijn belangrijke documenten wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water en het spoor. RDMG Uitgevers heeft deze Nederlandse vertaling inmiddels opgenomen in haar Databank.

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het ADR verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het RID verdrag (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses).

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).

X