Geen categorie

Nieuwe grenswaarde PFAS in het vooruitzicht

By 29 oktober 2019februari 14th, 2020No Comments

De afkorting PFAS (spreek uit: peefas) staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS stoffen zijn GenX, PFOA (perfluoro octanoic acid) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS zijn in veel verschillende producten gebruikt. Bijvoorbeeld in kleding, meubels, verpakkingsmaterialen en kookgerei, veelal met het doel om ze brandwerend, water- en vuilafstotend te laten zijn. Bij het gebruik en de verwerking van deze producten en bij fabrieksemissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in baggerspecie en in het oppervlaktewater.

Door het wijdverbreide gebruik van PFAS worden ze op veel plekken aangetroffen in grond, grondwater en de waterbodem. De concentraties zijn over het algemeen laag, met uitzondering van zogenaamde bronlocaties. Dat zijn plekken waar met PFAS houdende materialen is gewerkt, bijvoorbeeld in sommige fabrieken en op brandweer-oefenlocaties.

Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van PFAS in het milieu worden de komende tijd metingen uitgevoerd. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  gaat landelijk metingen doen naar PFAS in de bodem. Daarnaast moet PFAS vanaf nu ook bij reguliere bodemonderzoeken worden meegenomen.

In het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie staan afspraken en voorstellen voor regelgeving over het hergebruik van grond en baggerspecie waarin PFAS worden vastgesteld. Op de website van BodemPlus vindt u meer informatie over het tijdelijk handelingskader. Het tijdelijk handelingskader beoogt de stagnatie die optreedt als gevolg van aangetroffen waarden boven de detectielimiet van 0,1 microgram PFAS per kilo waar mogelijk op te heffen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de toepassingsnormen voor PFAS uit het tijdelijk handelingskader ruim onder het niveau liggen waarboven arbeidshygiënische risico’s te verwachten zijn. Het CROW zal in het kader van de CROW 400 zo spoedig mogelijk arbeidshygiënische grenswaarden (zogenaamde SRCarbo-waarden) voor PFAS vaststellen voor het werken in en met verontreinigde bodem. Omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn, is het nog niet mogelijk om een definitief kader op te stellen. Dit zal naar verwachting in 2020 verschijnen.

X