ISO 14001

Voor het meest bekende milieumanagementsysteem wordt er al snel gerefereerd naar ISO 14001. Niet zo gek, deze ISO 14001 geldt al jarenlang (sinds 1996) als internationale geaccepteerde norm. In de loop der jaren zijn er twee revisies aan de standaard getroffen waardoor het hedendaags ook bekend staat als ISO 14001:2015, refererend aan het jaartal waarin er voor het laatste een wijziging is aangebracht.

Wat is de ISO 14001?

ISO 14001 is de huidige internationale norm voor een milieumanagementsysteem. Hierin staan eisen beschreven waar een bedrijf aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een ISO 14001-certificiering. Met deze certificaat toont een bedrijf aan een passend milieubeleid te hanteren en de uitvoering ervan te waarborgen. Met name dit laatste is ontzettend belangrijk, want het PDCA-cyclus (plan-do-check-act) vormt de rode draad door deze norm. Zo wordt er gehamerd op een continue verbetering van de werkzaamheden waarmee het milieu beter bescherm wordt.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ontzorgen in het verkrijgen én behouden van de ISO 14001-certificering en hoe u op de hoogte kunt blijven van de laatste wijzigingen? Lees dan verder over Pharius.

Ontdek PhariusOntdek Pharius
wat is iso 14001 norm
ISO 14001 2015 revisies

ISO 14001:2015

De laatste revisie aan ISO 14001 was in 2015. Dit had voornamelijk te maken door de invoering van de HLS-structuur voor ISO-normen. Voor het gemak hebben we de belangrijkste nieuwe punten in de ISO 14001:2015 norm voor u op een rijtje gezet:

 • Het milieubeleid dient meer op een strategisch niveau te worden ontwikkeld;
 • Een gewijzigde rol qua aanspreekbaarheid en betrokkenheid voor de directie;
 • Hoe belanghebbende partijen moeten worden betrokken;
 • Het levenscyclus perspectief toepassen;
 • Verandering voor onderbouwing en invulling van interne en externe communicatie;
 • Informatiekwaliteit;
 • Inzicht in de compliance status.

7 onderdelen

De norm ISO 14001 bestaat sinds de laatste revisie in 2015, net zoals z’n jongere broertje ISO 45001, uit meerdere onderdelen volgens de HLS-structuur. Door deze structuur zijn de thema’s per onderdeel hetzelfde en wordt er per norm een specifiek onderwerp uitgelicht. In het geval van de ISO 14001 is dat het milieu.

ISO 14001 bestaat uit 7 onderdelen, te weten:

 • Context van de organisatie;
 • Leiderschap;
 • Planning;
 • Ondersteuning;
 • Uitvoering;
 • Evaluatie van de prestaties;
 • Verbetering.
logo iso 14001

Belangrijkste certificering eisen

In elk hoofdstuk staan belangrijke certificering eisen beschreven waar een bedrijf aan moet voldoen. In de ‘Context van de organisatie’ is het van belang dat uw organisatie de omgeving in kaart brengt. Door middel van een stakeholdersanalyse en risicoanalyse kan hier een goede inzicht in worden verkregen.

Bij het onderdeel ‘Leiderschap’ moet er worden aangetoond dat de directie actief betrokken is bij het milieumanagementsysteem. Denk hierbij in de vorm van interne communicatie, zoals beleid en doelstellingen.

In de ‘Planning’ komen als het goed is de vorig beschreven onderdelen terug in een zogeheten milieuaspectenregister. Hier moeten acties worden beschreven om compliance doelstellingen te bereiken.

Vervolgens is het bij ‘Ondersteuning’ belangrijk om concreet te beschrijven hoe het milieumanagementsysteem efficiënt wordt toegepast. Hierin komen onder andere vereiste middelen voor het milieusysteem; competenties van werknemers, communicatieprocessen en opgestelde informatie over ISO 14001 aan bod.

In het onderdeel ‘Uitvoering’ is het zaak om aan te tonen hoe de planning en ondersteuning wordt uitgevoerd. Dit kan worden opgedeeld in twee onderwerpen: operationele planning en beheersing (1) en voorbereid zijn en reageren op noodsituaties (2).

‘Evaluatie van de prestaties’ is zoals eerder aangegeven ontzettend belangrijk in de ISO-norm. Drie items vormen het uitgangspunt: compliance, interne audit en directiebeoordeling. Oftewel: een organisatie moet te allen tijde weten welke wet- en regelgeving voor hen van toepassing is (compliance), het milieumanagementsysteem periodiek evalueren (interne audit) en de directie dient regelmatig het systeem te beoordelen (directiebeoordeling).

Het laatste onderdeel ‘Verbetering’ is een vervolg op de evaluatie van de prestaties. Punten die uit een evaluatie komen dienen in acties te worden omgezet zodat het milieumanagementsysteem wordt verbeterd. Denk hierbij aan het benoemen van het inspringen op afwijkingen, maar ook hoe de continue verbetering van het systeem bewerkstelligd wordt.

Meer informatie? Neem contact op

Voldoen aan normen met RDMG

Samen met RDMG kan het voor uw bedrijf een stuk eenvoudiger worden om te voldoen aan normen, zoals de ISO 14001. Met Pharius hebben wij een tool ontwikkeld waarmee u snel en goed een duidelijk beeld over de compliance status van vereisten uit relevante en actuele normen verkrijgt. U bespaart tijd en creëert zekerheid zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken. Ontdek Pharius gedurende één maand gratis en geheel vrijblijvend. Vraag hiervoor een proefaccount aan.

voldoen aan normen met pharius

Laatste nieuws

Geen categorie

Invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te…
Geen categorie

Even voorstellen: Diede Bosch

We stellen u graag even voor aan Diede Bosch. Diede is student Bedrijfskunde aan Saxion…
Dossier Omgevingswet

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Bron: Rijksoverheid.nl Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op…

Voldoe aan ISO 14001!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief