Milieuaspectenregister

Met een milieuaspectenregister of milieuregister toont u als bedrijf aan dat u rekening houdt met diverse wettelijke milieueisen waarmee getracht wordt milieueffecten te verminderen of te voorkomen. Het wordt ook wel een milieurisico-inventarisatie genoemd doordat er met het register wordt geïnventariseerd welke risico’s er plaats vinden, wat voor prioriteit elk milieurisico heeft en welke acties er eventueel moeten worden ondernomen. Een milieuaspectenregister is voornamelijk bedoeld voor bedrijven met een verhoogd milieurisico. Het vormt, samen met de milieuaspectenanalyse, de basis voor een ISO 14001-certificering.

Wat is het milieuaspectenregister?

Het milieuaspectenregister kan worden gezien als hulpmiddel voor bedrijven om milieueffecten te voorkomen of verminderen. Voor het register moet er worden vastgesteld wat voor milieuaspecten er zijn, welke daarvan voorkomen in uw organisatie, wat de mogelijke milieueffecten hiervan zijn en hoe daarmee om moet worden gegaan. Alle (voorkomende) milieuaspecten, milieueffecten en beheersmaatregelen wordt zodoende het milieuaspectenregister genoemd.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ontzorgen bij het opstellen van een milieuaspectenregister en hoe u op de hoogte kunt blijven van de laatste wijzigingen binnen geldende normen zoals ISO 14001? Lees dan verder over Pharius.

Ontdek PhariusOntdek Pharius
milieuaspectenregister
overzicht milieuaspecten

Welke milieuaspecten zijn er?

Zoals eerder benoemd vormt de milieuaspectenanalyse een essentieel onderdeel in het milieuregister. Met deze analyse is er onderzocht welke milieuaspecten er in uw organisatie voorkomen en welke effecten dit heeft. Een milieuaspect is een onderdeel van activiteiten, producten of diensten dat in wisselwerking staat of kan staan met het milieu. Om deze aspecten te bepalen wordt er in de analyse over algemeen gebruik gemaakt van een milieuthema. U kunt hierbij denken aan lucht, geluid en water, maar bijvoorbeeld ook ruimte. Milieuaspecten zijn er in vele soorten en maten. Veelvoorkomende aspecten zijn bijvoorbeeld emissie van zwaveldioxide door vervoer, verwarming et cetera, lozing van vervuild water, lekkage van leidingen en gebruik van water, verlichting, niet-duurzame energie en papierverbruik.

Overzicht milieuaspecten

Zoals gezegd zijn er ontzettend veel milieuaspecten te formuleren. Dit kan per organisatie zeer verschillend zijn. Voor het gemak hebben wij voor u een algemeen overzicht met milieuaspecten gemaakt. Vanuit dit overzicht kunt u de aspecten specifieker formuleren.

 • Verwerking van kernbrandstof (inclusief verwerking van radioactieve stoffen en de behandeling van radioactief afval)
 • Chemicaliën, chemische producten en vezels en farmaceutische producten
 • Rubber en plastic
 • Niet-metaalhoudende minerale producten
 • Onedele metalen
 • Gefabriceerde metaalproducten, machines en uitrusting
 • Elektronische ventielen, buizen en andere (micro)elektronische componenten
 • Elektrisch en optisch apparatuur
 • Scheepsbouw inclusief reparatie en onderhoud
 • Ruimtevaart inclusief reparatie en onderhoud
 • Overige vervoersmiddelen
 • Productie dat niet elders vermeld staat
 • Recycling
 • Elektriciteitsproductie exclusief kernenergie/gas en andere
 • Levering van elektriciteit, gas, stroom en airconditioning
 • Wateropvang, -behandeling en -voorziening
 • Bouw
 • Groothandel en detailhandel
 • Specifieke groot- en detailhandel: groothandel, verkoop, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorrijwielen; groothandel en verkoop van brandstoffen, chemische producten, afval en schroot
 • Accommodatie en foodservice activiteiten
 • Vervoer en opslag
 • Post en telecommunicatie (exclusief vervoer)
 • Financiële bemiddeling
 • Onroerend goed
 • Verhuur
 • Informatietechnologie
 • Technische diensten, onderzoek en ontwikkeling
 • Overige professionele diensten
 • Overige bouw- en industriële reinigingsactiviteiten
 • Openbaar bestuur
 • Onderwijs
 • Gezondheids- en maatschappelijk werk
 • Ziekenhuizen
 • Andere sociale diensten: riolering en afvalverwerking (met uitzondering van ‘recycling’ en ‘gevaarlijk afval dat radioactieve bestanddelen bevat’)
 • Recreatieve, culture en sportieve activiteiten
 • Overige sociale diensten

Milieuaspectenregister opstellen met RDMG

Samen met RDMG kan het voor uw bedrijf een stuk eenvoudiger worden om te voldoen aan geldende normen, zoals de ISO 14001. Wilt u bijvoorbeeld een milieuaspectenanalyse verrichten of een milieuaspectenregister opstellen? RDMG beschikt over een uitgebreid Partnernetwerk die u hierbij kan helpen.

Daarnaast heeft RDMG met Pharius een tool ontwikkeld waarmee u snel en goed een duidelijk beeld over de compliance status van vereisten uit relevante en actuele normen verkrijgt. Eén van de eisen die voortkomt uit het milieuaspectenregister. U bespaart tijd en creëert zekerheid zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken. Ontdek Pharius gedurende één maand gratis en geheel vrijblijvend. Vraag hiervoor een proefaccount aan of kijk op Pharius.nl.

voldoen aan normen met pharius

Laatste nieuws

Geen categorie

Invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te…
Geen categorie

Even voorstellen: Diede Bosch

We stellen u graag even voor aan Diede Bosch. Diede is student Bedrijfskunde aan Saxion…
Dossier Omgevingswet

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Bron: Rijksoverheid.nl Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op…

Milieuaspectenregister opstellen?

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief