Dossier Omgevingswet

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

By 1 februari 2022augustus 5th, 2022No Comments

Bron: Rijksoverheid.nl

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 worden genoemd als nieuwe data.

Het is belangrijk dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden.

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, er wordt al veel geoefend. De vergunningverlening functioneert al goed. Echter, we zien dat bij de zogeheten planketen, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen kunnen publiceren, er verschillende onzekerheden zijn. Minister De Jonge zal daarom niet vasthouden aan 1 juli 2022.

De komende weken zal worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.

De transitie naar de omgevingswet

De Omgevingswet vervangt een groot deel van de bestaande relevante wetten op het gebied van Natuur en milieu. Over de Omgevingswet is al veel geschreven. Maar we lezen nog weinig wat dat gaat betekenen voor bedrijven die compliant zijn en willen.

Met de komst van de Omgevingswet gaat de gehele milieu-en natuur regelgeving op de kop. Er wordt anders gekeken naar vergunningen, verplichtingen worden verplaats naar andere wetgeving en er zijn zelfs verplichtingen die aan het bestemmingsplan van een gemeente worden gekoppeld. Daarbij kan het ook maar zo zijn dat de inhoud van de verplichting veranderd. Kortom, heeft u het register van eisen nu niet op orde, dan wordt het verzamelen van de verplichtingen één groot zoekplaatje.

Laat u niet verrassen. Zorg dat u het compliance-register voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet goed op orde hebt. Zoek op tijd uit wat de komst van de Omgevingswet voor het register van Eisen en/of verplichtingen gaat betekenen. U wilt toch ook na de komst van Omgevingswet compliant blijven?

Slim migreren naar de omgevingswet

Omdat de transitie naar de Omgevingswet niet zo eenduidig is als die op afstand lijkt geeft onze applicatie Pharius suggesties voor aanpassingen in het register. Heeft u uw register goed op orde, dan koppelen we met de migratietool eenvoudig gezegd oude wetsfragmenten aan nieuwe wetsfragmenten. Dit betekent dat we na gebruik van de migratietool het bestaande register hebben voorzien van de van toepassing zijnde nieuwe wet- en regelgeving.

Meer over de migratietool

Lees het hier

Ontdek Pharius

Ontdek Pharius
X