MilieuPharius

Ontwerp NTA 9065:2020 ter inzage

By 9 april 2020februari 8th, 2022No Comments

Een gestandaardiseerde aanpak voor het uitvoeren van geuronderzoek is van belang voor vergunningverlening en handhaving. NTA 9065 geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland aan de hand van het kwalitatief of kwantitatief beschrijven van bestaande of toekomstige geursituaties. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2020 commentaar indienen op het ontwerp van de tweede versie.

NTA 9065 is in de eerste plaats van toepassing op industriële geurhinder, maar is ook toepasbaar op andere soorten geurhinder, bijvoorbeeld afkomstig van horeca, landbouw en houtkachels. Deze NTA is een hulpmiddel om in Nederland het geurbeleid uit te voeren, de aanpak van geurhinder te ondersteunen en de naleving van het beleid te waarborgen.

Tweedelig

Redenen voor herziening van NTA 9065 zijn nieuwe (Europese) ontwikkelingen op het gebied van geuronderzoek sinds de publicatie in 2012, en het herformuleren van de eisen ten aanzien van geurmonstername en geuranalyse ten behoeve van accreditatie.

Om een beter onderscheid te maken welk deel van de NTA onder accreditatie valt, is besloten om de NTA in twee delen te splitsen:

  • Deel 1 beschrijft de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken, waarbij een voorkeursmethode wordt beschreven waarvan in specifieke situaties de mogelijkheid bestaat hiervan af te wijken.
  • Deel 2 beschrijft de eisen voor geurmonsternames en geuranalyses, waarbij de hoofdtekst de methoden bevat die onder accreditatie kunnen vallen en de bijlagen alternatieve methoden bevatten.

Commentaar

De NTA 9065 uit 2012 voor geuronderzoek wordt herzien. De NEN heeft daarom het ontwerp NTA 9065:2020 ter inzage gelegd voor de publieke commentaarronde. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2020 commentaar indienen.

Meer informatie

Voor inzage van de NTA kunt u terecht op de site van de NEN. Daar kan ook tot 1 juni 2020 commentaar op het ontwerp worden ingediend.

 

Bron: infomil en NEN.nl

X