Geen categorie

Ontwikkelingen in Pharius

By 25 maart 2020mei 27th, 2020No Comments

Pharius staat sinds zijn lancering in september 2019 niet stil. We werken continue aan verbeteringen binnen de online applicatie maar ook innoveren we samen met u verder.

Beschikbaarheid Normen

Pharius beschikt sinds februari 2020 over een koppeling naar normen. Deze is, in tegenstelling tot het oude abonnement, beschikbaar voor alle klanten met een abonnement op Pharius.
Tegelijkertijd hebben wij het aantal normen dat beschikbaar is in de Databank vergroot. Inmiddels zijn er ruim 7.500 normen beschikbaar. Dit betreffen NEN-ISO normen (zoals ISO 45001), BRL’s, NTR’s etc. Van elke norm wordt de informatie getoond die openbaar beschikbaar is. Denk hierbij aan de publicatiedatum, status, samenvatting e.d.

Hiermee is het dus ook mogelijk geworden normen op te nemen in uw register(s). Op korte termijn realiseren wij ook het beheer op wijzigingen in normen. Daarmee ontvangt u ook meldingen van ons op deze wijzigingen in normen.

Verbeteringen

Naast vernieuwing zijn we ook continu bezig met verbeteringen en het optimaliseren van Pharius. Dit doen we naar eigen inzicht, op advies van onze samenwerkingspartners en op basis van feedback van onze klanten. Zo hebben wij onlangs de layout van tabellen in documenten aangepast, , de performance van de applicatie flink verbeterd door het inschakelen van extra servercapaciteit en is bijvoorbeeld het exporteren van registers beschikbaar voor alle gebruikers.

Komende releases

De komende maanden werken wij uiteraard aan verdergaande uitbreiding en verbetering van Pharius. Op dit moment voorzien wij vooral verbeteringen in het gebruiksgemak rondom het werken met registers, het afhandelen van relevante wijzigingen en compliance.

Bij de introductie van Pharius hebben we u toegezegd de rechtenstructuur binnen Pharius te vernieuwen. Deze structuur blijkt echter veel complexer te zijn dan wij vooraf dachten. Om die reden is dit dan ook nog niet geheel gereed. Wij zetten alle zeilen bij om dit in de komende maanden alsnog af te ronden en te introduceren.

Volg de LinkedIn-pagina’s van RDMG en Pharius en middels de nieuwsbrief van Pharius houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

X