Geen categorieMilieuPharius

Opgeslagen asbest verplicht melden bij het LMA

By 11 december 2020No Comments
Asbest tijdelijk opslaan?

Bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst nemen, zijn verplicht dit te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Dit geldt ook voor asbestsaneerders die het vrijgekomen asbest meenemen naar hun eigen terrein en dit daar (tijdelijk) opslaan.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staat deze meldingsplicht expliciet beschreven. Meer informatie over de meldingsplicht vindt u op de website van het LMA.
Bedrijven die volgens het besluit Melden meldingsplichtig zijn, moeten bij het LMA een verwerkersnummer aanvragen.

Bron: infomill

Dagelijks overzicht en inzicht in actuele wet- en regelgeving

Wilt u altijd en overal inzicht in de vigerende relevante wet- en regelgeving voor uw organisatie, locatie of bedrijfsactiviteit? Dan kan Pharius uitkomst bieden. Voor uitgebreidere informatie kijk op Pharius.nl.

X