info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

PGS 14 geactualiseerd

De PGS 14 is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven. De bedrijven die in deze handreiking worden bedoeld zijn de zogenoemde PGS 15-bedrijven.

De primaire doelstelling van deze handreiking is het snel detecteren, beheersen en blussen van de brand in een beginstadium. Het vrijkomen van de opgeslagen gevaarlijke stoffen of verbrandingsproducten hiervan, die een risico vormen voor de omgeving, wordt hiermee beperkt. Zeker bij PGS 15-bedrijven is de kans op een grote(re) ramp bij een brand aanzienlijk groter dan een gemiddeld ander bedrijf. Het juist toepassen van brandbeheersings- en brandblussystemen is daarom van cruciaal belang.

Om er zeker van te zijn dat brandbeheersings- en blussystemen juist worden toegepast, zijn in de  PGS 14 de toepassingsmogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten uitgewerkt. Er wordt in deze PGS een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden waar aan de systemen moeten voldoen.

De geactualiseerde PGS 14 is door RDMG Uitgevers gedigitaliseerd en voor u toegankelijk gemaakt in de Databank Arbo & Milieu. Tevens is zij gekoppeld aan de daarbij behorende PGS 15. De PGS 14 moet namelijk in samenhang met PGS 15 worden toegepast.

Deel dit artikel op:
X