Geen categorie

Green Deals in de Databank

By 29 augustus 2018september 12th, 2018No Comments

Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken. Mede om het beleid op maatschappelijke uitdagingen te helpen realiseren.

Met de Green Deal-aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Centrale gedachte is dat de overheid initiatieven faciliteert en versnelt door het wegnemen van knelpunten. Knelpunten kunnen liggen op het vlak van wet- en regelgeving, ontbreken van marktprikkels, innovatie en netwerkvorming. De Green Deal aanpak is een instrument binnen het Groene Groei beleid, waarin het kabinet in internationaal verband naar een volledig duurzame energievoorziening wil in 2050.

Een organisatie die zich conformeert aan een Green Deal legt zichzelf compliance verplichtingen op. Daarom vinden we dat deze deals thuishoren in onze Databank. Zo kunt u de voor u geldende compliance verplichtingen eenvoudig toevoegen aan uw register én op een effectieve manier aantoonbaar maken hoe u hieraan voldoet.

Meer weten over de Green Deals in onze Databank? Neem dan contact met ons op.

X