Geen categorie

Resultaten websurvey gepresenteerd

By 8 april 2019april 12th, 2019No Comments

In december hebben wij u uitgenodigd deel te nemen aan een websurvey gericht op de inhoud van de Databank. Doel van dit onderzoek; inzicht verkrijgen in het gebruik van de diverse contentgerelateerde onderdelen in de Databank. Daarnaast wilden we weten hoe de meerwaarde die onze redactie toevoegt aan deze wettelijke content, wordt ervaren.

Als onderdeel van haar stageopdracht heeft Frieke Achenbach, HBO student Rechten, dit onderzoek uitgevoerd en zeer gedetailleerd uitgewerkt in een rapport. De resultaten heeft ze vorige week gepresenteerd in het team van redactie, productontwikkeling, commercie en directie.

Deze resultaten zijn zeer positief en voor het grootste gedeelte in lijn met onze verwachtingen. Het is mooi bevestigd te krijgen dat onze redactie het werk in de juiste zaken steekt om u als klant optimaal te kunnen bedienen in het voldoen aan wet- en regelgeving.

Twee onderdelen in onze Databank willen we op korte termijn mee aan de slag:

  • Jurisprudentie: hiervan willen we door middel van een specifieker onderzoek meer inzage krijgen in het gebruik en de wens van u als klant;
  • Bedrijfseigen / bedrijfsspecifieke documenten: het blijkt bij veel klanten onbekend te zijn dat het toevoegen van bedrijfseigen documenten (bijvoorbeeld milieubeleid, (omgevings)vergunningen of andere bedrijfsspecifieke eisen) zeer interessant kan zijn bij het beheer van uw registers. De klanten die hier wel al gebruik van maken, waarderen deze mogelijkheid zeer positief.

We zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. De resultaten geven ons een duidelijke focus in het verder optimaliseren van content in de Databank. En de wijze waarop u deze wenst te gebruiken.

Uiteraard is content niet het enige onderdeel waaraan we werken. Daarover binnenkort meer.

X