info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

Samenwerkingen

RDMG Uitgevers hecht eraan dat haar producten en diensten door haar klanten op een zo efficiënte en effectieve wijze kunnen worden toegepast. Om die reden heeft RDMG gekozen voor het inrichten en in stand houden van een breed netwerk aan specialisten. Hiertoe werken wij samen met een groot aantal adviesbureau’s en zelfstandigen.

Partners

Antea Group

antea_groupVan stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Understanding today. Improving tomorrow.

Arbode Consultancy

Arbode_consultancyArbode Consultancy b.v. is een onafhankelijke en landelijk werkende adviesorganisatie en opleider op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van professionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. Of het nu gaat om uitvoer of toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, opzetten van arbobeleid, advisering bij nieuwbouw- en verbouw, binnenklimaatonderzoek, het in kaart brengen van blootstelling aan lawaai of gevaarlijke stoffen, het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan of een voorlichtingstraject: u kunt rekenen op een professioneel advies.

ARCADIS Nederland BV

ARCADIS is een toonaangevend advies-, ontwerp-, projectmanagement en ingenieursorganisatie die oplossingen levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. Wij verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving.

ARCADIS Nederland heeft met 2.300 medewerkers een regionaal verankerd netwerk van kantoren. Dicht bij onze klanten, denkend als en samenwerkend met onze klanten. We richten ons in eerste instantie op Nederland, maar bedienen ook de buitenlandse markt. Hierdoor ontstaat uitwisseling van kennis en ervaring en wordt ons internationale netwerk benut, wat waarde oplevert voor onze klanten en onze medewerkers verder ontwikkelt.

Op het gebied van compliance ondersteunen wij u bij het vorm geven en invoeren van compliance management. Hierbij kunnen wij het complete compliance systeem voor u opzetten en beheren, maar u ook ondersteunen door bijvoorbeeld het:

Leveren van kennis rond de (milieu)wet- en regelgeving;
informeren over de wetswijzigingen;
maken van een vertaalslag van de wijziging naar de impact op uw bedrijfsvoering;
uitvoeren van periodieke compliance audits.
Hiermee bent u ‘in control’ en draagt het sterk bij aan uw ‘License to operate’.

Borger & Burghouts

Borger & Burghouts

Borger & Burghouts is specialist op het gebied van compliance management op de werkterreinen Milieu, Arbeidsomstandigheden en veiligheid. De grondleggers, ir. Hugo Borger en drs. Arthur Burghouts, startten de onderneming in 1993 als spin-off bedrijf van de Universiteit Twente.

 

De dienstverlening van B&B is grofweg te categoriseren in de volgende driedeling:

  • Inzicht: het identificeren van stakeholders en de (wettelijke) verplichtingen die voor de organisatie relevant zijn, en het structureel bijhouden van wijzigingen daarin;

 

  • Voldoen: het helpen voldoen aan de voor de organisatie relevante wensen en eisen die, al dan niet door een risicoanalyse, als relevant worden aangemerkt;

 

  • Borgen: het binnen de klantorganisatie zorgdragen voor het aantoonbaar en structureel borgen van naleving van de door de organisatie onderschreven vereisten.

 

Borger & Burghouts staat bekend om de praktische toegevoegde waarde die zij haar klanten biedt door inzet van gekwalificeerde adviseurs en het ter beschikking stellen van specifieke tools.

Aanvullend op de eigen kennis en capaciteit beschikt Borger & Burghouts over een uitgebreid netwerk van specialisten die ingezet kunnen worden om (extra) meerwaarde bieden binnen de projecten die B&B uitvoert.

 

Meer informatie over Borger & Burghouts op www.BenB.nl

Kader

Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.,

verzorgt de begeleiding bij certificering, draagt zorg voor de projectveiligheid en biedt opleidingen op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu, informatiebeveiliging  en duurzaamheid.

 

Begeleiding bij ISO certificering

Kader advies begeleidt u in 5 praktische stappen naar (ISO-) certificering met garantie op resultaat. In trajecten gebruiken wij compliance en register tools. Compliance is het aantoonbaar naleven van de voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving. Na certificering dragen wij zorg voor een blijvend effectief managementsysteem en het continu voldoen aan de meest actuele normen en wet- en regelgeving. Dit doen wij met de Kader onderhoudsservices.

Project veiligheid

Met ervaren veiligheidskundigen geeft Kader invulling aan project veiligheid en alle VGM-verplichtingen. Ook bieden wij veiligheidskundige ondersteuning tijdens een project. Wij dragen zorg voor de arbeidsveiligheid van alle medewerkers voor, tijdens en na de gehele projectfase.

Opleidingen

Kader verzorgt praktijkgerichte opleidingen op gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, informatiebeveiliging en duurzaamheid die zowel als open inschrijving en incompany training te volgen zijn. Onze docenten zijn specialisten binnen hun vakgebied en brengen veel praktijkervaring met zich mee.

Royal HaskoningDHV

RHDHV-logoU bevindt zich in een veranderende omgeving waarbij het cruciaal is altijd op de hoogte te zijn van (wettelijke) verplichtingen om veilig en verantwoord werken te waarborgen. Als marktleider op het gebied van industriële omgevingsvergunningen en externe veiligheid zijn wij bij uitstek geschikt u te ondersteunen.

Doordat we decentraal zijn georganiseerd begrijpen we de lokale context en leveren passende oplossingen. Onze kennis en expertise gebruiken we om u te helpen wegwijs te blijven in het woud aan wet- en regelgeving, zowel bij het inzicht krijgen en houden in relevante verplichtingen. Vervolgens helpen we u bij een structurele aanpak om aantoonbaar te voldoen aan de verplichtingen. Dat kunt u op verschillende manieren bereiken. Onze adviseurs compliance management stemmen de aanpak af op uw behoeften, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.
We staan voor Enhancing society together, ofwel – samen, met onze klanten en stakeholders, bijdragen aan een betere wereld. ‘Samen’ is belangrijk omdat naar onze overtuiging zinvolle oplossingen voor de toekomst alleen zo tot stand komen.

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. Onze circa 7.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 130 landen.

Vanuit onze businessline Industry & Buildings zijn we u graag van dienst.

.

Tauw

TTC_logo_BlauwWilt u als bedrijf uw doelen bereiken, dan zult u dat op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen doen. U opereert immers niet geïsoleerd van de samenleving. Omwonenden, overheden, klanten, leveranciers en ook medewerkers verwachten ‘goed burgerschap’ van u en uw organisatie. Dat schept kansen en geeft verplichtingen. Onder andere op het gebied van milieu, veiligheid, energie en bedrijfsvoering.

Tauw ontzorgt, helpt u kansen te creëren en doelstellingen te realiseren. Als onafhankelijk en internationaal adviesbureau leveren wij maatwerkadvies op het gebied van milieu, veiligheid, energie en duurzame bedrijfsvoering. Onze specialistische kennis op deze gebieden bundelen wij tot een integraal advies op maat, waarmee bedrijven kansen duurzaam kunnen benutten en tegelijkertijd tegemoet komen aan hun wettelijke en maatschappelijke verplichtingen. Dus of het nu gaat om het tastbaar maken van duurzaamheid, het oplossen en voorkomen van non-compliance situaties, HSE due diligence in het kader van transacties, ontwikkeling van bedrijfslocaties of aansprakelijkheden door bodemverontreiniging, Tauw Takes Care!

RDMG Uitgevers en Tauw werken samen op het gebied van registers van relevante wet- en regelgeving en compliance op het gebied van Milieu.

Tebodin

Future proof met het Compliance Programma van Tebodin

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Veranderingen in uw organisatie, veranderingen in uw proces of veranderingen in de wet- en regelgeving. Alle veranderingen hebben in meer- of mindere mate effect op uw bedrijfsvoering. Het compliance programma van Tebodin brengt voor u in beeld wat de effecten van veranderingen zijn op uw bedrijfsvoering en helpt u de uit veranderingen voortvloeiende maatregelen te prioriteren.

Met het programma compliance management zorgt u er voor dat compliance geborgd wordt in uw organisatie en u altijd en overal inzicht heeft of uw organisatie nog voldoet aan de compliance eisen die aan uw organisatie en bedrijfsvoering gesteld worden.

Het programma compliance management is gebaseerd op de principes uit de ISO-19600, de in de ISO-reeks opgenomen High-Level-Structure en is daarmee uitstekend inpasbaar in elk management systeem.

Een interactief wet- en regelgeving register is één van de peilers van het programma compliance management. Om er voor te zorgen dat dit interactieve register actueel is en blijft, wordt gebruik gemaakt van de database van RDMG uitgevers.

Tebodin Netherlands BV is opgericht in 1945 in Den Haag ter ondersteuning van de opbouw van de industrie in het na-oorlogse Nederland. Tegenwoordig is Tebodin met 35 kantoren, gevestigd in 17 landen, voor haar klanten een lokale partner met lokale know-how, een breed kijk op de wereld met internationale wetenschap en ervaring.

Zorg van de Zaak

Binnen het netwerk van Zorg van de Zaak is alle expertise voorhanden op het gebied van werk en gezondheid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Dat betekent dat we ons niet alleen richten op verzuimende medewerkers maar ook op de preventieve aanpak van arbeidsrisico’s op individueel en organisatieniveau. Een integrale aanpak waarbij wij medewerkers stimuleren om werkend beter te worden.

Tinguely Xperts draagt hierin bij met advies, onderzoek en opleiding op het gebied van veilig werken, duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en risicomanagement.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Uitvoeren, toetsen en begeleiden van RI&E´s

Blootstellingsonderzoek schadelijke stoffen, geluid, binnenklimaat etc.

Ergonomische werkplekonderzoeken

Arbo-advies bij nieuw-/verbouw

Onderzoek machineveiligheid en explosieveiligheid

Ongevalsonderzoek

Arbomanagementsystemen

Registers van Eisen Arbeidsomstandighedenwetgeving

Coaching werkstijl bij stress

Gezondheidsmanagement beleidsadvisering

Verzuimpreventie, verzuimreductie en verzuimtrainingen

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

PAGO en PMO

Wij hebben hiervoor alle deskundigen in huis, zoals ergonomen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeid- & organisatiedeskundigen. Met ruim 40 ervaren adviseurs hebben we een landelijke dekking.

Dealers:

KWA

kwa-tagline

XXACT

XXact Safety Solutions B.V. heeft ruime ervaring in advisering logo-xxactop het gebied van veiligheid en milieu.
Dit betreft onder meer:

Beleidsmaking en veiligheidsbeheerssystemen (NTA 8620)

Veiligheidscultuur (Hearts & Minds)

In- en externe veiligheid

Risico identificatie & evaluatie

Veiligheidsstudies (HAZOP, FMECA, LOPA, SIL-classificatie, Bowtie)

PGS 29

ADN/ADR

Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015

Incidentonderzoek (Tripod Beta, SOAT)

Equipment (FMECA, ageing)

Wabo

ATEX

Audits en inspecties (CDI-T)

Voor gerelateerde vakgebieden schakelen wij deskundigen uit ons uitgebreide netwerk in. Zo kunnen wij voor nagenoeg alle veiligheid- en milieuvraagstukken een passende oplossing leveren.

X