Arbo & Veiligheid

Slechts een derde van bedrijven houdt zich aan de Arbowet

By 16 juli 2019februari 14th, 2020No Comments
Belangrijkste punten uit onderzoek arbo in bedrijf

Slechts 33 procent van de bedrijven voldoet aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Daarmee blijkt een merendeel van de bedrijven zich dus niet aan de wet te houden, blijkt uit het onderzoek Arbo in bedrijf 2018 dat de Inspectie SZW dinsdag heeft gepubliceerd.

Er is wel een lichte vooruitgang te zien: in 2016 voldeed een kleiner aandeel van 27 procent aan de wet- en regelgeving.

Om aan de wet te voldoen, moeten bedrijven een preventiemedewerker in dienst hebben, bedrijfshulpverlening klaar hebben staan, een overeenkomst sluiten met een arbodienst en een inventarisatie maken van de risico’s voor werknemers.

“Het voorkomen van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie ’s ochtends naar zijn werk gaat, moet ’s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen”, zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers.

Het komt voor dat bedrijven zich al wel aan de ene eis houden, maar achterblijven bij een ander onderdeel. Het aandeel bedrijven met een risico-inventarisatie en -evaluatie is bijvoorbeeld toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2019.

11 procent houdt zich aan geen van de voorwaarden

Overigens zijn er ook bedrijven die zich aan geen van de voorwaarden houden: 11 procent, waarbij in totaal zo’n 7 procent van alle werknemers werkzaam is. 67 procent van de werknemers is in dienst bij een van de bedrijven die aan alle eisen voldoen.

Vooral in de bouwnijverheid en de landbouw speelden relatief veel arbeidsrisico’s in 2018. Hierbij ging het over bijvoorbeeld werken op hoogte, werken met harde geluiden, of repeterende bewegingen.

Bron: nu.nl

X