MilieuPharius

Invoering statiegeld op metalen drankverpakkingen

By 8 juni 2021No Comments

Op 31 december 2022 wordt er statiegeld op metalen drankverpakkingen ingevoerd. Het gaat hierbij om verpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder, die door producenten of importeurs in Nederland in de handel zijn gebracht. Dit wordt geregeld door het nieuwe Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen. Het Besluit zorgt ook dat het Besluit beheer verpakkingen 2014 wordt gewijzigd, alsook de Regeling beheer verpakkingen.

Op dit moment is opgenomen dat producenten en importeurs verantwoordelijk worden gesteld voor de gescheiden inzameling van 90 gewichtsprocent van het totaal van de door hen in dat kalender jaar in de handel gebrachte metalen drankverpakkingen. De hoogte van het statiegeld zoals nu voorzien is (minimaal) € 0,15 per verpakking.

Deze statiegeldverplichting sluit aan op het statiegeldstelsel zoals dat met het Besluit maatregelen kunststof drankflessen (Stb. 122, 2020) in het Besluit beheer verpakkingen 2014 is vastgelegd. Dit statiegeldstelsel treedt op 1 juli 2021 in werking.

Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen

Pharius is een online applicatie waarmee u snel overzicht creëert in relevante wet- en regelgeving. Elke dag opnieuw worden de wettelijke eisen geactualiseerd. Zodra er een wijziging is die relevant is voor uw register, attendeert Pharius u hierop. Daarmee heeft u uw register van wettelijke eisen altijd actueel.

Ontdek het zelf en probeer Pharius geheel vrijblijvend 30 dagen gratis. Na 30 dagen stopt het proefaccount automatisch.

X