Geen categorie

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

By 21 maart 2018maart 8th, 2021No Comments

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is een uitwerking van de Kernenergiewet. Het besluit heeft als doel de bevolking, het milieu, werknemers en patiënten te beschermen tegen nadelige gevolgen van ioniserende straling (waaronder röntgenstraling). Op 6 februari jl. verving het Bbs het Besluit stralingsbescherming. Alle EU-lidstaten moeten voldoen aan de Europese Richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards. Deze is in dit nieuwe besluit uitgewerkt.

Wat gaat er veranderen?

De melding die gedaan dient te worden vanuit het Besluit Stralingsbescherming vervalt. Er wordt een nieuw reguleringsinstrument ingevoerd, namelijk de registratie. Deze registratie kan worden gezien als een ‘standaard-vergunning’, waarvoor de voorschriften in de regelgeving zijn opgenomen.
Daarnaast zijn er veranderingen die betrekking hebben op stralingsdeskundigen die een taak hebben bij het inperken van risico’s met ioniserende straling. Voor deze deskundigen veranderen de naamgeving, taakomschrijving en opleidingseisen. Zo heet de toezichthoudend deskundige voortaan toezichthoudend medewerker stralingsbescherming. Om hier invulling aan te geven zijn 9 opleidingsvarianten in de maak.

De dosislimiet voor de ooglens voor blootgestelde medewerker wordt verlaagd. En er gelden andere waarden voor vrijstelling of vrijgave van radioactieve stoffen. Tevens wordt de mogelijkheid voor specifieke vrijstelling of vrijgave geïntroduceerd.

Wat moet u doen?

Inventariseer uw handelingen met een bron van ioniserende straling en bepaal of hiervoor conform het nieuwe besluit een registratieplicht, kennisgevingplicht of vergunningplicht geldt. Deze categorieën zijn in het besluit gedetailleerd omschreven.

Hulpmiddel

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft als hulpmiddel een Toolkit ontwikkelt voor bedrijven met daarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Besluit Stralingsbescherming.

X