Geen categorie

SZW Lijst 2019

By 31 januari 2019februari 8th, 2022No Comments
SZW Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (2019)

Stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Stoffen die één of meerdere van deze eigenschappen hebben worden CMR-stoffen genoemd.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert tweemaal per jaar een lijst met CMR-stoffen. Deze lijst bevat de CMR-stoffen van bijlage VI van de CLP-Verordening en aanvullende, relevante stoffen, gebaseerd op een beoordeling door de Gezondheidsraad.

In de Databank van RDMG Uitgevers treft u zowel de actuele SZW lijst 2019, als ook de wijzigingen (wijzigingen en toevoegingen) die ten opzichte van de lijst van 2018  hebben plaatsgevonden.

Twijfelt u of u te maken heeft met een gevaarlijke stof op uw werk?

Op initiatief van de Inspectie SZW en de FNV is er een Stoffenapp beschikbaar in zowel de App Store als de Google Play Store. Deze App geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen. Het toont de risico’s en geeft aan of u er ziek van kunt worden. Daarnaast laat het zien welke maatregelen nodig zijn om veilig met de stof(fen) te kunnen werken.

X