Geen categorie

Transponeringstabellen RDMG Dossier Omgevingswet ingericht

By 13 maart 2019april 12th, 2019No Comments

Betekent o.a. de Wet milieubeheer, de Wabo, de Wro en de Crisis- en herstelwet nu veel voor uw organisatie? Dan zijn in aanloop naar de omgevingswet de transponeringstabellen een welkom geschenk.

In haar Dossier Omgevingswet op de Databank heeft RDMG transponeringstabellen ingericht. Via hyperlinks is tot op artikelniveau aangegeven waar de bepalingen uit de verschillende wetten al dan niet terugkeren in de Omgevingswet of in de vier algemene maatregelen van bestuur. Daarbij wordt ook het onderwerp van de artikelen kort uitgelegd.

Onderstaande lijst met wetgeving is inmiddels compleet en voor u beschikbaar in het Dossier Omgevingswet van RDMG. De komende weken zal deze verder worden aangevuld aangevuld.

 • de Belemmeringenwet Landsverdediging,
 • de Belemmeringenwet Privaatrecht,
 • de Crisis- en herstelwet,
 • de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet,
 • de Ontgrondingenwet,
 • de Planwet verkeer en vervoer,
 • de TracĂ©wet,
 • de Waterwet,
 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
 • hoofdstuk 1 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
 • de Wet inzake de luchtverontreiniging,
 • de Wet milieubeheer,
 • de Wet ruimtelijke ordening,
 • Woningwet.

 

Het Dossier Omgevingswet van RDMG is een gratis module voor klanten van RDMG die toegang hebben tot de Databank. Het biedt u en uw organisatie een volledig en actueel overzicht van alle relevante documentatie aangaande de Omgevingswet, zoals u dat van ons gewend bent.

 

X