Geen categorie

Tweede Kamer stemt in met Aanvullingswet Natuur Omgevingswet

By 5 juli 2019februari 8th, 2022No Comments

Het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet van minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit is 4 juli 2019 vrijwel ongewijzigd aangenomen door de Tweede Kamer. Het amendement ingediend door GroenLinks kreeg bij de stemming op 4 juli steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. De overige 9 zijn verworpen.

Tijdens het debat nam de Tweede Kamer een drietal moties aan. Er werd gevraagd om gezamenlijk met gemeenten en provincies te komen met een leidraad over lichthinder. Daarnaast is de minister gevraagd met de gemeenten en provincies in gesprek te gaan over een gezamenlijk kennis- en leerprogramma voor de uitdagingen in het groenbeheer.

Als laatste is het verzoek neergelegd bij Schouten om gezamenlijk met de provincies onderzoek te doen naar de mogelijkheden om faunabeheer, het voorkomen van faunaschade en het aanvragen en toekennen van faunaschade te vereenvoudigen.

De Aanvullingswet natuur regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De Wet natuurbescherming heeft op 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet vervangen.

X